нашите сайтове english

Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество

Министерство на вътрешните работи

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ И СИГНАЛИ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

При пожари

При катастрофи

При земетресение

При наводнения

При усложнена зимна обстановка

При други бедствени ситуации

При промишлени аварии

При радиационни аварии

Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Република България

На официалния сайт на Община Варна в раздел „Сигнали“ се подават сигнали, жалби и предложения по електронен път на следния интернет адрес: https://signal.varna.bg/bg

Top