нашите сайтове english

Предложение на кмета на Община Варна относно приемане на окончателен проект за актуализация на Генералния план за организация на движението на територията на Община Варна

Предложение на кмета на Община Варна относно приемане на окончателен проект за актуализация на Генералния план за организация на движението на територията на Община Варна

07 септември 2022 г.

Мотиви към проекта за актуализация на Генералния план за организация на движението на територията на Община Варна

07 септември 2022 г.

Предварителна оценка на въздействието към проекта за актуализация на Генералния план за организация на движението на територията на Община Варна

07 септември 2022 г.

Протокол № 6/01.07.2019 г. от заседание на Комисията по безопасност на движението към Община Варна

07 септември 2022 г.

Протокол № 42/01.08.2019 г. от заседание на Общински съвет Варна /препис - извлечение/

07 септември 2022 г.

Протокол № 25/02.07.2019 г. от заседание на ЕСУТ

07 септември 2022 г.

Решение на ВАС № 8864/27.07.2021 г.

07 септември 2022 г.

Генерален план за организация на движението на територията на Община Варна

07 септември 2022 г.

Top