нашите сайтове english

Декларации от № 601 до № 750

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата Декларация за имущество и интереси
601   Владимир Веселов Минков   ЕНОП Гл. експерт "Национални оперативни програми" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
602   Мая Петрова Иванова   ЕНОП Началник на отдел ОПР 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
603   Станка Илиева Пантелеева     УС Главен специалист "Почивно дело и социален отдих" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
604   Петя Райнова Карагеоргиева   УСКОР Юрисконсулт 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
605   Радка Василева Вълчанова    ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
606   Лиляна Велкова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по туризма" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
607   Росица Тинчева Христова-Борисова   ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
608   Марияна Василева Цветкова   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
609   Нели Вълева Пейкова   КСУВХ"Гергана" Директор 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
610   Георги Красимиров Кръстев   ИИБ Гл. експерт "Благоустрояване" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
611   Милка Георгиева Кирилова   ЕНОП Гл. експерт "Общински план за развитие и оперативни програми" 07.06.2018 напуснал
612   Елена Любчева Панайотова   ИИБ Гл. експерт "Бюджет, обществени поръчки, възлагане и контрол по договори" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
613   Невена Господинова Димитрова   ДГ№18"Чайка" Директор 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
614   Ралица Радославова Славова-Георгиева    ПНО Главен юрисконсулт 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
615   Силвия Неделчева Йоргакиева майч.   ПНО Юрисконсулт 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
616   Станислав Николаев Никитасов   ИИБ Гл. експерт "Електроснабдяване" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
617   Роза Маринова Добрева   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
618   Калина Георгиева Борисова майч.   КДР Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
619   Ирина Апостолова Угринска   Туризъм Главен експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
620   Петя Николова Димитрова   АГУП Гл. експерт "Регистрация строежи" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
621   Силвия Янкова Кандемир майч.   ИИБ Гл. експерт "Управление на шум и атмосфера" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
622   Стефка Георгиева Господинова   ФиБ Директор 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
623   Любомира Сергеева Комитска   КСУ Директор 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
624   Снежанка Борисова Узунова   ФиБ Гл. експерт "ФРЗ и капитални вложения" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
625   Даниела Панчева Ковчазова   ОСИСД Гл. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
626   Валентин Цвятков Пранджев   СД Гл. инспектор "Социални дейности  и жилищно настаняване" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
627   Елена Светлозарова Димова   ИИБ Ст. експерт "Управление на екологични проекти"   07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
628   Дамянка Тодорова Куюмджиева  майч.   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
629   Христина Йорданова Христова  майч.   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
630   Даниела Стоянова Петрова   мД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
631   Мирослава Стефчева Иванова майч.   МД Гл. инспектор "Туристически данък" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
632   Лиляна Господинова Стефанова   МД Гл. експерт "Информационни системи и база данни" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
633   Симона Валентинова Велчева   ИИБ Мл. експерт КБД 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
634   Снежина Николова Власова   ИИБ Гл. експерт "Предпроектни проучвания общински инфраструктурни обекти" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
635 6 Надя Анастасова Костова   УСКОР Гл. инспектор "Строителен контрол" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
636   Мима Колева Янкова   МД Гл. специалист "Безкасови приходи"  07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
637   Румяна Иванова Гороломова-Терзиева   ИИБ Началник на отдел "Инфраструктурни проекти" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
638   Цветелина Георгиева Станчева майч.   ОСИСД Ст. експерт "Разпореждане с ОС" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
639   Веселина Николова Милушева   ЕНОП Ст. експерт "Общински план за развитие и оперативни програми" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
640   Албена Дончева Дочева   ДГ№46"Горска приказка" Директор 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
641 18 Огнян Миленов Липчев   ПНО Юрисконсулт 07.06.2018 напуснал
642   Виолета Ганчева Димитрова   Здравеопазване Гл. експерт "Информационно обслужване и техническа дейност" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
643   Яна Красимирова Събева   ОИЦ Експерт "Комуникация и информация" 07.06.2018 напуснал
644 16 Ирена Димитрова Димитрова   КДР Старши експерт "Културни програми и проекти" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
645   Надя Михайлова Михайлова    ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
646   Елена Янкова Ташева   ДГ№31"Крилатко" Директор 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
647   Дора Кирилова Михова   ДГ№7"А.С.Пушкин" Директор 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
648   Христина Любомирова Манолова   ОСИСД Гл. експерт "Геодезист" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
649 9 Чавдар Димитров Ников   ОСИСД Гл. експерт "Геодезист" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
650   Христина Иванова Костадинова   ИИБ Гл. експерт "Предпроектни проучвания общински инфраструктурни обекти" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
651   Иванка Ангелова Ангелова   ПУДОС експерт инженер 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
652   Светлана Георгиева Атанасова   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
653   Ирина Желязкова Ангелова   ИАО Гл. експерт "Гражданско състояние" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
654   Валентина Райкова Жекова    ИАО Гл. специалист "Актосъставяне"  07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
655   Янко Димитров Янков   ДДЛРГ "Кн. Надежда" Янко Димитров Янков 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
656   Иван Златков Даскалов   ОИЦ Експерт информационно обслужване и услуги 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
657   Виктория Мирославова Мариноова-Николова   ОИЦ Управител 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
658   Михаил Любчев Иванов   ОИЦ Експерт Логистика и информация 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
659   Гергана Георгиева Чобанова   ИИБ Гл. специалист "Благоустрояване"  07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
660   Тихомир Василев Патарински   ТИЦ Ръководител звено 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
661   Десислава Стефанова Хинева   ТИЦ Главен експерт "Публична информация" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
662 13 Станислава Златилова Маринова   ТИЦ Младши експерт "Публична информация" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
663   Ирена Светославова Бянова    ТИЦ Главен експерт "Туристическа дейност" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
664   Николай Каменов Калчев   ТИЦ Младши експерт "Туристическа дейност" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
665   Марта Кирилова Виденова   АГУП Гл. експерт "Градоустройство"     07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
666   Диана Димитрова Йорданова    УСКОР Началник на отдел КТДТ 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
667   Константин Атанасов Воденичаров   Превенции Гл. експерт "Психолог" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
668   Кристиан Антонов Димитров   Спорт Директор 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
669   Ана Павлова Иванова   КК Началник на отдел 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
670 10 Димчо Петров Терзиев   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
671   Красимира Михайлова Йорданова   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
672   Венцислав Недялков Младенов   ОП Спорт Варна Директор 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
673   Димитър Георгиев Алатов   ПВН БССЛ Управител 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
674   Силвия Цонева Коева непл. отп.   ОСИСД Мл. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
675   Иво Божидаров Кутев   ИИБ Гл.експерт "Контрол, прокопаване, експлоатация и зимно поддържане на уличната мрежа" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
676   Стоян Тодоров Ненчев   ПНО Главен юрисконсулт 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
677   Кремена Кръстева Николова майч.   УСКОР Ст. инспектор "Контрол жалби" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
678   Иванка Георгиева Атанасова   ОСИСД Гл. експерт "Земеделски земи и земеделски кооперации" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
679   Мария Стоянова Динчева   ДГ№25"Златното зрънце" Директор 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
680   Миглена Минкова Щерева   МД Главен юрисконсулт 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
681   Атанас Стоянов Димитров   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
682   Петър Маринов Вълков   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
683   Евелина Кирова Кирова   ИАО Мл. експерт "Гражданско състояние" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
684   Неда Ивайлова Димитрова майч.   Здравеопазване Гл. експерт "Административно и материално-техническо осигуряване" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
685   Виктория Валериева Чобанова-майч.   ИИБ Гл. специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
686   Златка Христова Танева   ПУДОС Ръководител на проект 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
687   Диляна Константинова Георгиева пл. отпуск   ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
688   Елена Илиева Германова   ЕНОП Ст. експерт "Програми и проекти" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
689   Руслан Владков Влаев   УСКОР Старши инспектор 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
690 21 Валерия Петкова Узунтонева   УСКОР Старши инспектор 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
691   Орлин Мирчев Данеков   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по търговската дейност" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
692 22 Йордан Николов Иванов   УСКОР Инспектор КТДТ 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
693   Николай Величков Бонев   МД Директор  08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
694   Петър Върбанчев Радушев   ОИЦ Ръководител проект 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
695   Даниела Иванова Биячева непл. отп.   СД Гл. инспектор "Социални дейности  и жилищно настаняване" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
696   Тихомир Симеонов Тимов   ИИБ Началник на отдел 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
697   Юлияна Стефанова Пасева   МД Началник на отдел КРДПС 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
698   Веселина Антимова Гагова майч.   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
699   Венелин Александров Стаменов   МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
700   Жулиен Иванов Стефанов   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
701   Станислав Бориславов Стоянов   МД Ст. инспектор "Принудително събиране" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
702   Мими Христова Георгиева   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
703 24 Ефтим Василев Вълчев   МД Младши експерт 08.06.2018 напуснал
704   Людмила Николова Кючукова   УЧРАУ Ст. специалист "Техническо осигуряване" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
705   Бранимир Кирилов Няголов   УСКОР Главен инспектор   08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
706   Надежда Бориславова Владимирова   КДР Счетоводител "Контрол по СФУК" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
707   Рада Фирипова Николова   ДГ№15"Гълъбче" Директор 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
708   Антония Йовчева Пенева   КДР Директор 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
709   Йордан Ангелов Гаджев    КДР Гл. експерт "Празници и религиозни общности" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
710   Десислава Вичкова Динкова   ОМД Гл. експерт "Ученически конкурси" - 0,5 бр. 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
711   Десислава Василева Кръстева   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
712   Бистра Маринова Димова   ЕНОП Началник на отдел "Програми и проекти" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
713   Християн Красимиров Кафалийски   ЕНОП Ст. експерт "Общински план за развитие и оперативни програми" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
714   Теодора Йовчева Тодорова   ФСД Старши счетоводител 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
715   Красимира Димчева Кузманова   УЧРАУ Директор 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
716   Гиновева Недкова Стоянова   МД Мл. Експерт 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
717   Мария Георгиева Баева - Стоянова пл. отп.   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
718   Гаро Ара Капрелян   ЕНОП Главен експерт "Териториално сътрудничество" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
719   Марияна Великова Христова   ДЦДМУИ "Св. Йоан Златоуст" Управител 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
720   Дияна Тодорова Дянкова   КСУДМ Директор 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
721   Ивайло Янков Димитров   УСКОР Инспектор "Контрол по търговската дейност" 08.06.2018 напуснал
722   Лилия Иванова Христова-Стоилова   КДР Старши счетоводител  08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
723   Ганчо Георгиев Ганчев    КДР Гл. експерт "Оркестри и ансамбли"  08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
724   Клементина Петкова Колева   ОСИСД Ст. експерт "Разпореждане с ОС" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
725   Юлия Христова Попова   ОСИСД Началник на отдел "Земеделие" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
726   Миглена Тончева Златева   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
727   Пламена Цветанова Цонева   КДР Гл. експерт "ММФ "Варненско лято" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
728   Жасмина Георгиева Василева   КДР Гл. експерт "МФФ и любителско танцово изкуство" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
729   Живко Валентинов Кожухаров   КДР Старши експерт "Читалищни и сценични дейности" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
730   Георги Димитров Георгиев   КДР Началник на отдел "Градски празници и чествания" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
731   Миглена Йовчева Йонкова   КК Гл. експерт "Канцелария на кмета" 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
732   Флора Магърдич Дюлгерян   КДР Технически сътрудник 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
733   Мариета Йорданова Йорданова    КДР Гл. експерт "Фонд "Култура""  08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
734   Мария Росенова Иванова   КДР Старши експерт "Музикални фестивали" -  0.5 бр. 08.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
735   Елка Йорданова Апостолова   УСКОР Специалист Екологичен контрол 11.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
736 30 Пламена Панчева Нанкова   КС юрисконсулт 26.07.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
737 26 Свилен Петков Абрушев   ОСИСД Гл. експерт "Кнцесии" 01.08.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
738 33 Тодор Петков Кундев   УСКОР ст. Спецалист "Дежурен в район" 06.08.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
739 28 Борис Добромиров Борисов   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 13.8.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
740 32 Георги Георгиев Георгиев   ИИБ Главен експерт "Контрол прокопаване, експлоатация и зимно поддържане" 16.8.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
741 29 Йордан Йорданов Пометков   УСКОР Старши специалист "Дежурен в р-н Младост" 17.8.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
742 34 Нели Маринова Неделчева   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 23.8.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
743 36 Димитричка Николова Петрова   Туризъм Младши експерт КТО 1.10.2018 напуснал
744 37 Стелияна Георгиева Василева   УЧРАУ Старши инспектор ВАК 2.10.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
745 35 Светломир Василев Калчев   УС Гл. експерт "Поддръжка и експлоатация и ремонт  на съоръжения" 3.10.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
747 39 Дарина Иванова Неделчева   ИАО Мл. Експерт "Актосъставяне" 19.10.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
748   Надежда Пламенова Николова   ОПБК Мл. Експрт "Координатор" 30.10.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
749   Деница Георгиева Стефанова   МД Старши специалист "Архив"   Чл. 35, ал. 1, т.2
750   Наташа Здравкова Еленска   ОМД Старши експерт "Човешки ресурси"   Чл. 35, ал. 1, т.2
751   Евгения Пенчева Митева   ИИБ Гл. специалист "Благоустрояване"   Чл. 35, ал. 1, т.2
Top