нашите сайтове english

Одобрени кандидати след проведен подбор за позициите „Ръководител на социална и здравна услуга“, „Медицинска сестра“, „Психолог“ и „Социален работник“ в рамките на Дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“

Одобрени кандидати след проведен подбор за позициите „Ръководител на социална и здравна услуга“, „Медицинска сестра“, „Психолог“ и „Социален работник“ в рамките на Дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по проект BG05M9OP001-2.056-0017 „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от Община Варна“:

  1. За длъжността „Ръководител на социална и здравна услуга“ - Грациела Росенова Станева–Иванова.
  2. За длъжността „Медицинска сестра“ - Марийка Иванова Добрева.
  3. За длъжността „Психолог“ - Иванка Сотирова Сотирова;
  4. За длъжността „Социален работник“:

4.1. Десислава Георгиева Димова;

4.2. Антоанета Божидарова Андонова;

4.3. Павлина Димитрова Кехайова.

 

Служител на Община Варна ще се свърже с одобрените за назначаване кандидати за информация относно изискуемите документи.

 

Публикувано на 29.07.2022 г.

    Top