нашите сайтове english

Декларации от № 451 до № 600

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата Декларация за имущество и интереси
451   Даринка Ангелова Йорданова   ДЯ№8 „Щурче“ Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
452   Христо Юриев Станчев   ИАО Гл. експерт "Информационна и мрежова сигурност" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
453   Полина Янкова Костадинова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
454   Веселин Желязков Недялков   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
455   Маринела Тодорова Маринова ПР 08.06.2018 ИИБ Ст. експерт "Озеленяване" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
456   Ивайло Добрев Добрев   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
457   Анна Каменова Георгиева ПР 08.06.2018 ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
458   Павлина Жекова Димова   ФиБ Гл. инспектор "Общински ООД" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
459   Славка Георгиева Павлова   ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
460   Даниела Стратиева Стоянова    ИАО Мл. експерт ЕСГРАОН 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
461   Весела Николаева Павлова-Кожухарова    ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
462   Иванка Дойчева Томова   ФСД Старши счетоводител 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
463   Жасмина Георгиева Янчева   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
464   Явор Ценков Цветков   АГУП Гл. специалист "Регулация" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
465   Георги Тонев Койчев   УСКОР Гл. специалист "Екологичен контрол и опазване на реда" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
466   Валя Владимирова Илиева   АГУП Гл. специалист "Подземен кадастър" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
467   Стела Тодорова Колева   ОМД Гл. експерт "Финанси" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
468   Милка Василева Паскова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
469   Иванина Димитрова Чиколова   ОСИСД Младши експерт "Морска политика, маркетинг и анализи" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
470   Димитър Трифонов Георгиев   хранителен комплекс Старши счетоводител 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
471   Лиляна Димитрова Лазарова-Янева   ЦПЛР ЛЦ Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
472   Иван Ганчев Ганчев   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
473   Дарина Тодорова Йотовска   ФиБ Гл. инспектор "Контрол собствени приходи"  06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
474   Нели Димова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
475   Надежда Любенова Желязкова   Здравеопазване Гл. експерт "Осъществяване на здравна политика в ОВ" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
476   Жени Йорданова Стоянова   Здравеопазване Инспектор "Контрол на водни площи, лечебни заведения и ДУЗ" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
477   Росица Димитрова Василева   ЕНОП Гл. експерт "Международни проекти и мониторинг" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
478   Нели Димитрова Евлогиева майч.   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
479   Йордан Веселинов Добрев   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
480   Жинела Нанкова Желязкова   УЧРАУ Началник на отдел АУДА 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
481   Станимир Георгиев Мизов   АГУП Гл. експерт "Освидетелстване на сгради" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
482   Евелина Георгиева Динчева   ФиБ Старши инспектор "Контрол бюджетни приходи" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
483   Маргарита Маринова Петрова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
484   Тина Русева Боянова   ДГ№35"Детска радост" Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
485   Елия Христова Николова   ДГ№49"Боров кът" Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
486   Зорница Томова Манушева   УЧРАУ Ст. специалист "Техническо осигуряване" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
487   Атанаска Миткова Стоименова майч.   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
488   Саша Савова Панайотова   ФСД Старши счетоводител 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
489   Мирела Христова Донкова     КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
490   Велина Станчева Велинова   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
491   Татяна Вълчева Константинова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
492   Галя Василева Влаева      ФСД Началник на отдел "Счетоводство" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
493   Сибила Евгениева Марчева   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
494   Мария Кирилова Канзафирова   МД Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
495   Ивелина Милева Никова   МД Гл. специалист "Безкасови приходи"  06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
496   Пламена Кънева Кънева    МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
497   Снежана Недялкова Желязова    МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи"  06.06.2018 напуснал
498   Кристина Стоянова Демирова   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
499   Ивайло Божидаров Иванов   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
500   Диянка Илиева Пеева   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
501   Ралица Кръстева Димитрова    МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
502   Красимира Симеонова Дишева   МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
503   Анна Любомирова Иванова   МД Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
504   Мариела Янкова Атанасова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
505   Снежинка Панайотова Карамфилова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
506   Катя Димитрова Граматикова   СД Гл. експерт "Хора с увреждания" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
507   Ирена Русчева Ганева   ДГ№29"Звънче" Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
508   Цветелина Иванова Цветкова-Андонова   ИАО Гл. експерт "Обредни дейности" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
509   Пламена Любенова Гочева майч.   ИАО Мл. експерт "Актосъставяне"  06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
510   Стефан  Атанасов Савов   ФиБ Началник на отдел "Контрол бюджетни приходи" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
511   Десислава Спасова Кръстева    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
512   Кина Тончева Цанева    ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
513   Камелия Кръстева Костадинова    ИИБ Гл. експерт "В И К" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
514   Иванка Колева Стоянова    ОП Зоопарк СЦ Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
515   Недялка Златева Иванова   ДГ№30"Синчец" Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
516   Гергана Дончева Славова   КДР Гл. експерт "Естетизация на градската среда" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
517   Милен Георгиев Мънев   ИИБ Гл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
518   Дониела Михова Колева-Димитрова   ОП КДХ Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
519   Димитричка Петрова Панчева   Здравеопазване Главен експерт "Финанси" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
520   Йоанна Христова Недева   ОМД Мл. експерт "Младежки програми и партньорства" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
521   Ирина Вълчева Коевчинова   Здравеопазване Главен експерт ТРЗ 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
522   Жанета Огнянова Магдичева   ОМД Гл. експерт "Младежки сцени и фестивали" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
523   Нели Николова Йотовска   ФиБ Началник на отдел "Бюджет" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
524   Кристин Светославов Спасов   КДР Гл. експерт "Празници и чествания" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
525   София Георгиева Колева   ОСИСД Гл. експерт "Търгове и конкурси по ЗОС" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
526   Божидар Пламенов Бойчевски   ПНО Старши юрисконсулт 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
527   Димитър Пламенов Кискинов   ПНО Главен юрисконсулт 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
528   Колю Георгиев Георгиев   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
529   Юлия Костова Славова   ИАО Началник на отдел "Гражданска регистрация" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
530   Петко Стоянов Бойновски   ОСИСД Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
531   Стела Маринова Драганова   ИАО Гл. експерт "Гражданско състояние" 06.06.2018  напуснал
532   Миглена Русева Георгиева     ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
533   Калина Цанкова Керемидчиева   АГУП Гл. специалист "Общ устройствен план"     06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
534   Магдалена Добрева Братилова   ИИБ Гл. специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
535   Елисавета Христова Савова   ОМД Гл. експерт "Приобщаващо образование" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
536   Даниела Петрова Бранева   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
537   Пламена Емилова Ефтимова     ОМД Гл. експерт "Училища" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
538   Юлия Желязкова Манолова   УЧРАУ Ст. специалист "Техническо осигуряване" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
539   Мара Стаматова Спирова    УЧРАУ Гл. специалист "Човешки ресурси" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
540   Борислав Петев Валериев   ИАО Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
541   Гюлшен Арунова Акифова   вк Инспектор "Контрол и санкции" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
542   Карина Иванова Иванова   Туризъм Специалист "Реклама" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
543   Дора Желязкова Петрова   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
544   Петранка Желева Николова   ДГ№21"Калина Малина" Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
545   Иринка Георгиева Найденова   ДЯ №5 „Чуден свят“ Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
546   Диляна Костова Костова майч.   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
547   Тодорка Маринова Георгиева-майч.   МД Инспектор "Строителен контрол" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
548   Стилиян Димитров Димитров   ФиБ Главен инспектор "Контрол бюджетни приходи" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
549   Пламен Георгиев Петров   СУПЦ "Ан. Железкова" Директор 06.06.2018 напуснал
550   Маргарита Златева Недялкова   ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
551   Данила Вълчанова Йорданова   ДЯ №7 „Роза“ Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
552   Йорданка Костадинова Николова   ИАО Мл. експерт "Актосъставяне"  06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
553   Десислава Валентинова Георгиева   КДР Началник на отдел "Фестивали и проекти" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
554   Лиляна Петкова Дамянова   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
555   Анна Чернева Константинова   ДГ№44"В.Терешкова" Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
556   Христо Петров Недев   ССИ Служител по сигурността на информацията 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
557   Галина Делчева Петрова   ОМД Гл. експерт "Строителство" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
558   Анета Георгиева Попова   ДГ№39"Приказка" Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
559   Мирослава Миткова Иванова     СД Гл. експерт "Икономист" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
560   Миглена Станчева Тръпкова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
561   Анула Георгиева Рашкова   ДГ№34"Лястовичка" Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
562   Йорданка Димитрова Панделиева-Бойкинова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
563   Стефка Петрова Петрова   ОСИСД Гл. експерт "Общинска приватизация" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
564   Боряна Петкова Георгиева   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
565   Виолета Вълова  Манова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет образование и култура" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
566   Росица Георгиева Велева-Илчева   ДГ№6"Палечко" Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
567   Лилия Вангелова Стериовска   ИИБ Ст. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
568   Диляна Иванова Несторова     СД Гл. експерт "Социални дейности" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
569   Янислава Димитрова Шопова   СД Ст. експерт „Икономист социални програми и проекти”  06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
570   Луиза Арам Каспарян   СД Началник на отдел 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
571   Кремена Георгиева Ганчева   СД Началник на отдел "Социални услуги и проекти" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
572   Лидия Йорданова Цекова   АГУП Гл. експерт "Общ устройствен план"     06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
573   Таня Маринова Василева   СД Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
574   Миглена Димитрова Димитрова   СД Мл. експерт „Социални програми и проекти”  06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
575   Румяна Василева Георгиева   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
576   Параскева Жекова Люцканова   ДГ№38"Маргаритка" Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
577   Ивелина Кирилова Илиева-Димитрова   СД Гл. инспектор "Социални услуги за деца" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
578   Елена Стефанова Иванова   ДГ№13"Мир" Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
579   Боряна Божидарова Божкова   АГУП Ст. експерт "Архитектура" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
580   Светлана Иванова Хараланова   ИИБ Ст. експерт "Озеленяване"   06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
581   Елена Стефанова Михова   Здравеопазване Гл. експерт "Детско и училищно здравеопазване" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
582   Галина Любомирова Арнаудова   Здравеопазване Гл. експерт "Програми, проекти и строителство" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
583   Лидия Николова Христова   Здравеопазване Гл. експерт "Икономист" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
584   Ирена Йовчева Александрова   Здравеопазване Гл. експерт "Лечебни заведения" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
585   Виолета Тодорова Авджиева   УСКОР Гл. специалист "Екологичен контрол и опазване на реда" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
586   Румяна Стоянова Хараламбова   Здравеопазване Началник на отдел "Лечебни заведения и ДУЗ" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
587   Илияна Русева Тимнева   Здравеопазване Началник на отдел 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
588   Марияна Иванова Иванова   МД Началник на отдел ОДОП 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
589   Красимира Михайлова Георгиева   ДГ№33"Делфинче" Директор 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
590   Мариана Василева Петрова   ОСИСД Гл. специалист "Разпореждане с ОС" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
591   Иван Луканов Славов   УСКОР Началник на отдел "Строителен контрол" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
592   Милена Руменова Недялкова   ФиБ Гл. инспектор "Контрол собствени приходи"  07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
593 8 Александра Евгениева Александрова   ЕНОП Гл. експерт "Общински план за развитие и оперативни програми" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
594   Милена Христова Христова   ЕНОП Гл. експерт "Анализи и планиране" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
595   Иглика Стамова Стамова   АГУП Главен юрисконсулт 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
596   Галина Георгиева Делева майч.   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
597   Христина Атанасова Манева   СД Главен експерт "Рехабилитация" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
598   Ивелина Атанасова Дюлгерова   СД Старши експерт "Социална дейност" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
599   Веселина Златева Стоилова   СД Гл. експерт "Социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени хора" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
600   Снежана Маринова Цветкова   ИИБ Гл. експерт "Паспортизация строежи" 07.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
Top