нашите сайтове english

Декларации от № 301 до № 450

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата Декларация за имущество и интереси
301   Марина Ивова Илиева     МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
302   Димка Кирова Петрова   УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
303   Петя Валериева Горановска   УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
304   Мария Тодорова Къртова   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
305   Галина Димитрова Николова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
306   Емил Борисов Димитров   МД Главен юрисконсулт 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
307   Гинка Николова Пенчева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
308   Дияна Тошкова Казакова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
309   Красимира Веселинова Балтанова    МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
310   Лора Иванова Гоцева   ПНО Юрисконсулт 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
311   Анна Христова Димитрова   ДГ№27"Успех" Директор 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
312   Галена Иванова Семова   УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
313   Венелина Желева Бозукова   ДГ№47"Люляче" Директор 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
314   Катя Георгиева Георгиева   УЧРАУ Гл. специалист "Архив"      04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
315   Красимира Николова Петрова    УЧРАУ Гл. специалист "Архив"      04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
316   Надежда Христова Кирчева-Христова   УЧРАУ Гл. експерт "Технически архив" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
317   Нели Лазарова Лазарова   ФСД Старши счетоводител 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
318   Виолета Юриева Коева     ФСД Старши счетоводител 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
319   Магдалена Георгиева Вълкова   ДГ№42"Българче" Директор 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
320   Диана Янкова Димова - Кирчева   ИИБ Гл. експерт "Устройствени планове и регионални програми" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
321   Добри Славов Добрев   УСКОР Гл. инспектор "Строителен контрол" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
322   Емилия Дякова Генова   ИИБ Началник на отдел "Паспортизация на строежи" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
323 12 Христо Стоянов Радев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
324   Стелияна Димитрова Маринова   ВК Началник на отдел "Вътрешен контрол" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
325   Диана Костадинова Борисова   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
326   Калушка Валентинова Жечева   ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
327   Любослава Аргирова Аргирова   ВК Гл. инспектор "Предварителен финансов контрол по СФУК" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
328   Дарина Иванова Зафирова    вк Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
329   Геновева Христова Рагъовска-Монова   ДЯ №14 „Звънче“ Дирктор 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
330   Велина Ганчева Димитрова   УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
331   Янко Йорданов Зенгинов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
332   Мария Георгиева Митишева   ИИБ Гл. експерт "Управление на отпадъците" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
333   Величка Георгиева Шабова   ФиБ Гл. инспектор "Контрол собствени приходи"  05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
334   Катя Николова Момчилова   Туризъм Главен експерт "Категоризация на туристическите обекти" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
335   Веска Богданова Александрова - Иванова   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
336   Красимир Рачев Рачев   УСКОР Началник на отдел "Видеонаблюдение" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
337   Екатерина Атанасова Николова   ИИБ Мл. експерт "Освидетелстване на сгради" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
338   Сузан Бехчет Ковач   ИИБ Гл. експерт "Управление на шум и атмосфера" 05.06.2018 напуснал
339   Олег Ангелов Колев   ИИБ Гл. eксперт "Свлачища и укрепване на територии"   05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
340   Григор Валентинов Уруков   ИИБ Мл. експерт "Регистри зелена система и благоустрояване" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
341   Анна Борисова Николова   ОМД Началник на отдел "Управление на финансовите ресурси" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
342   Силвия Андреева Калинчева   ДЯ №3 „Зайо Байо“ Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
343   Мариана Петрова Шаркова     УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
344   Стоян Аргиров Аргиров   ОП УПО Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
345   Десислава Владимирова Даскалова   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
346   Антоанета Иванова Тончева   ОП ДДД Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
347   Анета Евтимова Маджарова   ОМД Главен счетоводител 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
348   Тодорка Иванова Кондева   ОМД Старши счетоводител 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
349   Мария Христова Върбанчева   ОМД Гл. експерт "Финанси" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
350   Светлана Христова Иванова   ОМД Старши счетоводител 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
351   Диана Ангелова Атанасова майч.   КОБС Гл. експерт "Контрол и координация административни преписки към ОбС" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
352   Полина Николаева Палюшева   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
353   Елена Йорданова Софрониева   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
354   Красимир Иванов Кръстев   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
355   Боряна Крумова Соколова   УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
356   Даниела Валентинова Кузманова    ИИБ Гл. експерт ОВ 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
357   Радка Стоянова Радославова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
358 19 Рая Николова Караниколова   УСКОР Инспектор  05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
359   Даниела Димитрова Гурева   ОСИСД Старши инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
360   Светломира Петрова Димитрова   Туризъм Главен експерт "Реклама" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
361   Станчо Красимиров Станев   ИИБ Гл. експерт "Енергоснабдяване на общински обекти и улично осветление" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
362   Стоян Георгиев Веселинов   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
363   Йоана Славчева Йорданова   УСКОР Ст. специалист "Екологичен контрол" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
364   Теодора Петрова Атанасова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
365   Яни Николаев Георгиев   МД Гл. инспектор "Туристически данък" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
366   Алекси Иванов Алексиев   УС Ръководител звено 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
367   Маруся Георгиева Николова   МД Гл. специалист "Архив" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
368   Виолета Стоянова Дюлгерова - Маринова     МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
369   Гергана Костадинова Танчева    МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи"  05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
370   Явор Стефанов Златев   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
371   Мария Георгиева Апостолова   МД Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
372   Доброслав Николов Дойчев   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
373   Светла Веселинова Вутова   МД Ст. експерт "Обслужване на данъкоплатци" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
374   Полимира Парашкевова Тодорова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
375   Момчил Райчев Йондров   ПНО Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
376   Сашка Радославова Велева   МД Гл. експерт "Предварителен и последващ контрол база данни"      05.06.2018 напуснал
377   Милка Станкова Маджарова   МД Главен счетоводител 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
378   Диляна Маринова Енчева   УС Мл. експерт "Управление на собствеността"  05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
379   Юлиана Петрова Кожухарова   УС Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
380   Даринка Колева Колева   УСКОР Началник на отдел "Опазване на обществения ред" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
381   Веселина Здравкова Кунева   ИИБ Гл. специалист "Паспортизация строежи" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
382   Маргарита Кирилова Минчева   ФСД Старши счетоводител 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
383   Христина Тодорова Боевска-Пенова   ФСД Старши счетоводител 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
384   Светлана Кирова Игнатова-Бойчева   ОМД Гл. експерт "Училища" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
385   Радостина Иванова Ганева   ОМД Гл. експерт "Младежки дейности" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
386   Нела Вълчева Никифорова   ДГ№40"Детски свят" Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
387   Светла Димитрова Христова   ДГ№41"Първи юни" Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
388   Сийка Живкова Лефтерова   ДГ№10"Карамфилче" Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
389   Маргарита Георгиева Василева-Николова   Хранителен комплекс Гл. счетоводител 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
390   Лидия Петкова Димитрова   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
391   Валентина Стефанова Вълчева   АГУП Началник на отдел "Кадастър и регулация" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
392   Христинка Маринова Стоянова   ОСИСД Гл. специалист "Издирване и завземане на ОС" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
393   Марчела Кирилова Петрова   ДГ№23"Иглика" Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
394   Йорданка Милкова Тонкова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
395   Галина Николова Димова   ДГ№2"Щастливо детство" Дирктор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
396   Дамян Иванов Раднев   КДР Гл. експерт "Духовност и етноси" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
397   Дарина Матеева Стоянова   ДСП Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
398   Радка Иванова Тодорова   ОМД Началник на отдел "Младежки дейности" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
399   Анелия Димитрова Бодичева   ДГ№26"Изворче" Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
400   Диян Пенчев Дичев   КК Мл. експерт "Международно сътрудничество" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
401   Стилияна Иванова Радева   ДГ50"Зорница" Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
402   Петя Димитрова Костова майч.   МД Гл. експерт "Предварителен и последващ контрол база данни"      05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
403   Станислав Светлев Стилянов   КК Гл. експерт "Протокол" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
404   Красимира Илиева Якимова   ФСД Старши счетоводител 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
405   Виолета Веселинова Илиева   ДГ№22"Мечо Пух" Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
406   Теодора Енчева Христова   ФСД Гл. експерт "Бюджет здравеопазване и социални грижи" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
407   Мария Христова Узунова   ДГ№5"Слънчо" Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
408   Щеринка Атанасова Джамбазова   ФСД Счетоводител 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
409   Илиян Михайлов Вълков   УС Началник на отдел "ТПЕИППО" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
410   Тонко Николов Тонков   УСКОР Специалист "Екологичен контрол и опазване на реда" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
411   Петранка Дойчева Атанасова    Хранителен комплекс Заместник управител 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
412   Величка Димитрова Иванова   ДГ№45"Морски свят" Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
413   Стилиана Вълчева Петрова   ДЯ №2 „Моряче“ Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
414   Жасмина Петрова Василева   ДЯ №13 „Русалка“ Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
415   Светла Николова Маринова   ПНО Главен юрисконсулт 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
416   Розалина Донкова Димитрова   КК Директор "Канцелария на кмета" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
417   Димитрина Петрова Димитрова   ИАО Началник на сектор "Гражданско състояние" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
418   Първолета Савчева Петкова   Хранителен комплекс Старши счетоводител 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
419   Богданка Недялкова Генкова   ДГ№3"Звездичка" Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
420   Елисавета Димитрова Андонова   УСКОР Инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
421   Дияна Георгиева Йорданова   УЧРАУ Мл. експерт "Информационно и техническо осигуряване"  05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
422   Димитрина Митова Гекова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
423   Юлия Илиева Димитрова   ДГ№28"Пролет" Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
424 20 Адриана Петрова Петрова   ОМД Главен експерт "Училища" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
425   Митка Николова Илиева   ДГ№48"Ран Босилек" Директор 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
426   Катя Илиева Ненчева     УС Гл. инспектор "Безопасност на работната среда" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
427   Иван Йорданов Радев   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
428   Елена Атанасова Гюзелева   КК Началник на отдел "Обща канцелария" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
429   Елена Георгиева Кенарова   ОМД Началник на отдел "Образование" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
430   Антония Костадинова Димитрова   ОСИСД Гл. експерт "Издирване, актуване и деактуване на ОС" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
431   Мария Людмилова Бадинова   КК Гл. експерт "Връзки с обществеността" 05.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
432   Стела Георгиева Захос майч.   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
433   Валентин Георгиев Уруков   ИИБ Гл. експерт "Озеленяване" 06.06.2018 напуснал
434   Юлия Веселинова Вълчева      ОМД Гл. експерт "НПО и доброволци" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
435   Даниела Емилова Чучуганова-Маринова     УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
436   Нели Хпистова Бакърджиева   ДГ 22 "Мечо пух" Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
437   Славничка Ангелова Ангелова   ОМД Гл. експерт "Детски градини" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
438   Младен Маринов Иванов   ОП ОПСЗ Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
439   Мария Иванова Михалкова   УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
440   Галина Бойкова Строгова   ФСД Директор 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
441   Евгения Пейчева Иванова   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
442   Дарина Иванова Иванова   ОМД Гл. експерт "Младежки проекти и обучения" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
443   Живко Атанасов Стамболов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
444   Валентина Чавдарова Крушева   проект Експерт 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
445   Йордан Димитров Иванов   ОМД Гл. експерт "Младежки бази" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
446   Биляна Антимова Якова-Атанасова   проект Ръководител  06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
447   Татяна Иванова Славова   СД Гл. инспектор "Социални услуги за хора с увреждания" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
448   Стефан Асенов Манзурски   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
449   Георги Димитров Стоянов   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
450   Галина Анчева Георгиева   АГУП Гл. специалист "Архитектура" 06.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
Top