нашите сайтове english

Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината" и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт

Основна цел на проекта е постигане на социалното благополучие и икономическото развитие на територията на район Аспарухово. Развитие на рибарската област, чрез подобряване средата на живот чрез облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт, като по този начин се използва, развива, опазва и възстановява природния, културно-исторически и демографски потенциал, подобряване и развитие на техническата инфраструктура за дейности свързани с интегрираното използване на морските ресурси - син растеж, повишаване на енергийната ефективност, дейности свързани с рибарство/рибарски селища, опазване на околната среда и подобряване на качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и безопасността и условията на труд.

Проект "Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината" и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт"

    Top