нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за избор на ЕКСПЕРТ „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна

С П И С Ъ К

 НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ  „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ“  В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ВАРНА

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за Експерт „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ”, се допускат до конкурс следните кандидати:

Имена на кандидата

1

Надежда Севева

2

Асен Хубчев

         На 14.06.2022 г. от 9,30 ч. в сградата на Областен информационен център – Варна, адрес: площад „Кирил и Методий“ №2 (Козирката), ще се проведе тест и интервю с кандидатите успешно издържали теста.

 

С П И С Ъ К

 НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ  „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ“  В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ВАРНА

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за Експерт „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ”, не се допуска до конкурс следните кандидати:

Имена на кандидата

Основание за недопускане

1

Кенан Алиибрям

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

2

Анита Стоянова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

3

Милена Николова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

Публикувано на 07.06.2022 г.

    Top