нашите сайтове english

Декларации от № 601 до № 804

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна дирекция длъжност дата
601   Димана Ленкова Стоянова   Превенции Мл. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 9.5.2022
602   Петя Йорданова Любчева   Превенции Ст. експерт "Превантивно информационен център" 9.5.2022
603   Василена Бисерова Вълкова   Превенции Мл. експерт "Превантивни кампании и проекти" 9.5.2022
604   Николай Владимиров Кърджиев   Превенции Мл. експерт "Училищна превенция" 9.5.2022
605   Пламена Димитрова Тодорова   ОМД Гл. експерт "Духовност и етноси" 9.5.2022
606   Йовка Стефанова Желязкова-Христова   АГУП Мл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 9.5.2022
607   Велина Ганчева Димитрова    УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 9.5.2022
608   Галина Тошкова Георгиева   Спорт Мл. експерт "Ученически и студентски спорт" 9.5.2022
609   Данчо Станимиров Илиев   Спорт Гл. експерт "Спортни дейности, ученически и студентски спорт" 9.5.2022
610   Кристиан Антонов Димитров   Спорт Директор 9.5.2022
611   Пенка Пейкова Анастасова   Спорт Ст. експерт "Спортни дейности за ветерани, хора със специални нужди и социален туризъм" 9.5.2022
612   Нина Златева Петрова   Спорт Старши счетоводител 9.5.2022
613   Елза Димитрова Харалампиева   Спорт Гл. експерт "Спортни дейности" 9.5.2022
614   Валентина Христова Велкова   Спорт Главен счетоводител 9.5.2022
615   Родислав Кузманов Кузманов   Спорт Мл. експерт "Ученически и студентски спорт" 9.5.2022
616   Георги Савов Арнаудов   Спорт Гл. експерт "Спортни клубове" 9.5.2022
617   Мария Петрова Домусчиева   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 9.5.2022
618   Луиза Арам Каспарян   СД Началник на отдел 9.5.2022
619   Диана Ангелова Атанасова    КОБС Гл. експерт "Контрол и координация административни преписки към ОбС" 9.5.2022
620   Камелия Кънчева Месчиян    ДЯ №11 „Иглика“ Директор 9.5.2022
621   Галина Любомирова Арнаудова   Здравоепазване Гл. експерт "Програми, проекти и строителство" 9.5.2022
622   Галя Живкова Никова   АГУП Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 9.5.2022
623   Юлия Веселинова Вълчева      ОМД Гл. експерт "НПО и доброволци" 9.5.2022
624   Дора Желязкова Петрова   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 9.5.2022
625   Ирина Георгиева Найденова   ДЯ №5 „Чуден свят“ Директор 9.5.2022
626   Диана Колева Христова   ОСИСД Ст. експерт "Разпореждане с ОС" 9.5.2022
627   Радостина Иванова Ганева   ОМД Гл. експерт "Младежки дейности" 9.5.2022
628   Мария Христова Върбанчева   ОМД Гл. експерт "Финанси" 9.5.2022
629   Кристин Светославов Спасов   КДР Гл. експерт "Празници и чествания" 9.5.2022
630   Катя Петрова Григорова   ДГ№1"Светулка" Директор 9.5.2022
631   Александър Боянов Кулов   ОСИСД Ст. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 9.5.2022
632   Радка Иванова Тодорова   ОМД Началник на отдел 10.5.2022
633   Йоана Иванова Иванова    АГУП Гл. експерт "Част архитектурна" 10.5.2022
634   Борислав Василев Станчев   Превенции Гл. експерт "Превенции" 10.5.2022
635   Валентин Цвятков Пранджев   СД Гл. инспектор "Социални дейности  и жилищно настаняване" 10.5.2022
636   Елица Тодорова Вълчева   ДГ№8"Христо Ботев" Директор 10.5.2022
637   Мария Георгиева Колева   ЕООС Гл. експерт "Управление на отпадъците" 10.5.2022
638   Нели Маринова Янева   ЕООС Ст. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 10.5.2022
639   Станислав Недев Стоянов   УСКОР Ст. инспектор "Строителен контрол" 10.5.2022
640   Десислава Вичкова Динкова    ОМД Гл. експерт "Финанси" 10.5.2022
641   Лорина Николаева Никова   ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 10.5.2022
642   Драгомир Николов Бакалов   ДГ№17"Петър Берон" Директор 10.5.2022
643   Теодора Маринова Николова   УСКОР Началник на сектор 10.5.2022
644   Боряна Крумова Петрова   ОП ТАСРУД главен счетоводител 10.5.2022
645   Георги Георгиев Георгиев   ИИБ Гл.експерт "Контрол, прокопаване, експлоатация и зимно поддържане на уличната мрежа" 10.5.2022
646   Симона Валентинова Велчева   ИИБ Мл. експерт "Комуникации и безопасност на движението" 10.5.2022
647   Бистра Маринова Димова   ЕНОП Началник на отдел 10.5.2022
648   Надежда Николаева Харизанова-Панталеева   АГУП Гл. експерт "Ландшафтна архитектура" 10.5.2022
649   Явор Ценков Цветков   АГУП Гл. експерт "Регулация" 10.5.2022
650   Валя Владимирова Илиева   АГУП Гл. специалист "Подземен кадастър" 10.5.2022
651   Силвия Цонева Коева    ОСИСД Гл. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 10.5.2022
652   Диляна Иванова Несторова     СД Гл. експерт "Социални дейности" 10.5.2022
653   Станислава Руменова Илиева   МД Директор  10.5.2022
654   Геновева  Христова Рагьовска-Монова   ДЯ №14 „Звънче“ Директор 10.5.2022
655   Маринела Колева Петкова   ДГ№7"А.С.Пушкин" Директор 10.5.2022
656   Силвия Неделчева Йоргакиева   ПНО Юрисконсулт 10.5.2022
657   Грета Василева Станчулова    ЕНОП Мл. експерт "Планиране и проекти за устойчиво развитие" 10.5.2022
658   Елена Николова Гаданчева   ДГ№14"Дружба" Директор 10.5.2022
659   Анна Христова Димитрова   ДГ№27"Успех" Директор 10.5.2022
660   Красимира Димчева Кузманова   УЧРАУ Директор 10.5.2022
661 14 Мариана Ангелова Гинева   КК Гл. експерт МССП 10.5.2022
662   Даниела Иванова Биячева   СД Гл. инспектор "Социални дейности  и жилищно настаняване" 10.5.2022
663   Маргарита Иванова Георгиева   ДЯ №4 „Приказен свят“ Директор 10.5.2022
664   Гаро Ара Капрелян   ЕНОП Гл. експерт "Териториално сътрудничество" 10.5.2022
665   Звезделин Златев Златев   ОМД Гл. експерт "Младежки сцени и фестивали" 10.5.2022
666   Катя Илиева Ненчева     УС Гл. инспектор "Безопасност на работната среда" 11.5.2022
667   Ивелина Светославова Тодорова   ЕНОП Гл. експерт "Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие" 11.5.2022
668   Галина Анчева Георгиева   АГУП Гл. специалист "Архитектура" 11.5.2022
669   Павлина Петрова Георгиева   УСКОР Гл. специалист "Строителен контрол" 11.5.2022
670   Марияна Колева Йорданова   дг№51"Ран Босилек" Директор 11.5.2022
671   Бранимир Димитров Пулев   УС Гл. експерт "Управление на собствеността" 11.5.2022
672   Радка Стефкова Калчева   РБ Пенчо Славейков Директор 11.5.2022
673   Веселина Огнянова Савова   ЕООС Гл. експерт "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на минералните води и съоръжения" 11.5.2022
674   Христина Иванова Костадинова   ИИБ Гл. експерт "Предпроектни проучвания общински инфраструктурни обекти" 11.5.2022
675   Магдалена Добрева Братилова   ИИБ Гл. специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 11.5.2022
676   Цветелина Маринова Добрева    УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 11.5.2022
677   Боряна Божидарова Божкова   АГУП Ст. експерт "Архитектура" 11.5.2022
678   Янислава Иванова Георгиева   ОП СВ главен счетоводител 11.5.2022
679   Венцислав Недялков Младенов   ОП Спорт Директор 11.5.2022
680   Николай Людмилов Николаев   ЕООС Гл. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 11.5.2022
681   Станислава Димова Йорданова    КДР Ст. експерт "Културни програми и проекти" 11.5.2022
682   Пламена Цветанова Цонева   КДР Гл. експерт "ММФ "Варненско лято" 11.5.2022
683   Христо Петров Недев   ССИ Служител по сигурността на информацията 11.5.2022
684   Мила Дианова Цонева   Спорт Ст. експерт "Спортни дейности" 11.5.2022
685   Жени Добрева Петкова   ДЯ №“Детелина“ Директор 11.5.2022
686   Гергана Георгиева Аврамова   ИИБ Мл. експерт "Озеленяване" 11.5.2022
687   Милен Георгиев Мънев   ИИБ Гл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 11.5.2022
688   Петранка Димитрова Петрова   ДГ№49"Боров кът" Директор 11.5.2022
689   Мария Цветанова Петрова-Минчева   АГУП Началник на отдел 11.5.2022
690   Анна Стефанова Колева   ОПБК Управител 11.5.2022
691   Рая Николова Караниколова   ОПБК Главен инспектор "Контрол и регистрация" 11.5.2022
692   Алекси Иванов Алексиев   Почивно дело Ръководител звено 11.5.2022
693   Димитър Тодоров Ковачев   АГУП Гл. експерт "Част конструктивна" 11.5.2022
694   Добри Славов Добрев   УСКОР Гл. инспектор "Строителен контрол" 11.5.2022
695   Надя Анастасова Костова   УСКОР Гл. инспектор "Строителен контрол" 11.5.2022
696   Цветелина Петрова Калканджиева   АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 11.5.2022
697   Златина Илиева Илиева   АГУП Гл. експерт "Градоустройство"     11.5.2022
698   Венелина Желева Бозукова   ДГ№47"Люляче" Директор 11.5.2022
699   Жени Симеонова Хинтоларска   ДГ№43"Пинокио" Директор 11.5.2022
700   Марчела Кирилова Петрова   ДГ№23"Иглика" Директор 11.5.2022
701   Полина Янкова Костадинова    ОМД Гл. експерт "Финанси" 11.5.2022
702   Атанаска Владимирова Тодорова   ОСИСД Главен юрисконсулт 11.5.2022
703   Елена Любчева Панайотова    ИИБ Гл. експерт "Бюджет, обществени поръчки, възлагане и контрол по договори" 11.5.2022
704   Веселина Николова Милушева   ЕНОП Ст. експерт "Планиране и проекти за устойчиво развитие" 12.5.2022
705   Иванка Колева Стоянова   ОП Зоопарк СЦ Директор 12.5.2022
706   Мирослава Стефчева Иванова   МД Гл. инспектор "Туристически данък" 12.5.2022
707   Ралица Радославова Славова-Георгиева     ПНО Главен юрисконсулт 12.5.2022
708   Милена Христова Христова   ЕНОП Гл. експерт "Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие" 12.5.2022
709   Ангелина Гочева Маркова   ИИБ Ст. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 12.5.2022
710   Камелия Димитрова Александрова   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 12.5.2022
711   Йорданка Илиева Бонева   ОП КДХ Главен счетоводител 12.5.2022
712   Иглика Стамова Стамова   АГУП Главен юрисконсулт 12.5.2022
713   Жанета Огнянова Байчева    ОМД Гл. експерт "Младежки сцени и фестивали" 12.5.2022
714   Биляна Антимова Якова-Атанасова   Проект Ръководител 12.5.2022
715   Валентина Чавдарова Крушева   Проект експерт ФУОП 12.5.2022
716   Диляна Маринова Енчева   УС Старши експерт "Управление на собствеността"  12.5.2022
717   Анула Георгиева Рашкова   ДГ34"Лястовичка" Директор 12.5.2022
718   Екатерина Атанасова Николова   ИИБ Мл. експерт "Освидетелстване на сгради" 12.5.2022
719   Ваня Трендафилова Димитрова   ДГ№40"Детски свят" Директор 12.5.2022
720   Станимир Георгиев Мизов   ИИБ Гл. експерт "Освидетелстване на сгради" 12.5.2022
721   Белица Атанасова Паунова    АГУП Мл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 12.5.2022
722   Иван Луканов Славов   УСКОР Началник на отдел 12.5.2022
723   Марияна Великова Христова    ДЦДМУ управител  12.5.2022
724   Светломир Василев Калчев   УС Гл. експерт "Поддръжка, експлоатация и ремонт на съоръженията" 12.5.2022
725   Параскева Жекова Люцканова   ДГ№38"Маргаритка" Директор 12.5.2022
726   Лидия Йорданова Цекова   АГУП Гл. експерт "Общ устройствен план"     12.5.2022
727   Миглена Йовчева Йонкова    КК Гл. експерт "Канцелария на кмета" 12.5.2022
728   Ана Павлова Иванова   КК Началник на отдел 12.5.2022
729   Йордан Стоянов Дянков   ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 12.5.2022
730   Анелия Иванова Маринова    СД Ст. експерт „Икономист социални програми и проекти”  12.5.2022
731   Петър Ангелов Гърбузов   ИИБ Директор 13.5.2022
732   Диляна Добромирова Атанасова   Превенции Ст. експерт "Психолог" 13.5.2022
733   Константин Атанасов Воденичаров   Превенции Гл. експерт "Психолог" 13.5.2022
734   Мая Александрова Атанасова   Превенции Ст. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 13.5.2022
735   Петя Крумова Атанасова   Превенции Гл. експерт "Училищна превенция" 13.5.2022
736   Мирослава Миткова Иванова     СД Гл. експерт "Икономист" 13.5.2022
737   Петя Николова Димитрова   ИИБ Гл. експерт "Регистрация строежи" 13.5.2022
738   Михаила Иванова Иванова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 13.5.2022
739   Виктория Мирославова Николова   ОИЦ Управител 13.5.2022
740   Михаил Любчев Иванов   ОИЦ Експерт ЛИ 13.5.2022
741   Славине Иванова Жекова   ОИЦ Експерт "Комуникация и информация" 13.5.2022
742   Симеон Михайлов Симеонов   АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 13.5.2022
743   Илиян Христов Парашкевов   АГУП Ст. експерт "Архитектура" 13.5.2022
744   Виолета Вълова Манова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет образование и култура" 13.5.2022
745   Дияна Тодорова Дянкова    КСУДМ директор 13.5.2022
746   Дияна Георгиева Колева   ЗВО Главен вътрешен одитор 13.5.2022
747   Даниела Михова Колева - Димитрова   ОП КДХ Директор 13.5.2022
748   Розалина Донкова Димитрова   КК Директор 13.5.2022
749   Марияна Илиева Митакова   ЗВО Главен вътрешен одитор 13.5.2022
750   Снежанка Борисова Узунова   ФиБ Гл. експерт "ФРЗ и капитални вложения" 13.5.2022
751   Валентина Тончева Ганева   АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 13.5.2022
752   Виктория Георгиева Ванева-Димитрова   ДГ №45 "Морски свят" Директор 13.5.2022
753   Надежда  Икова Иванова   ДГ№19"Славейче" Директор 13.5.2022
754   Снежанка Дойчева Иванова   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 13.5.2022
755   Георги Красимиров Кръстев   ИИБ Гл. експерт "Благоустрояване" 13.5.2022
756   Милена Руменова Недялкова   ЕООС Началник на отдел 13.5.2022
757   Добромир Лалев Досев   Превенции Старши експерт "Секретар на Общинския съвет по наркотични вещества" 13.5.2022
758   Ганчо Георгиев Ганчев    КДР Гл. експерт "Оркестри и ансамбли"  13.5.2022
759   Тихомир Симеонов Тимов   ИИБ Началник на отдел 13.5.2022
760   Павлина Жекова Димова   ФиБ Гл. инспектор "Общински ООД" 13.5.2022
761   Жасмина Георгиева Станчева   КДР Гл. експерт "МФФ и любителско танцово изкуство" 13.5.2022
762   Ивелина Стефанова Илиева   ЕООС Началник на отдел 13.5.2022
763   Любомира Сергеева Комитска   КСУДС Директор 13.5.2022
764   Роза Маринова Добрева    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 13.5.2022
765   Живко Георгиев Хаджиев   МД Главен юрисконсулт 13.5.2022
766   Десислава Пенчева Борисова   АГУП Директор 13.5.2022
767   Калина Цанкова Керемидчиева   АГУП Гл. специалист "Общ устройствен план"     13.5.2022
768   Диян Пенчев Дичев   КК Мл. експерт "Международно сътрудничество" 13.5.2022
769   Боряна Константинова Андреева   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 13.5.2022
770   Иванина Димитрова Чиколова    Туризъм Ст. експерт "Морска политика, маркетинг и анализи" 13.5.2022
771   Станислав Николаев Никитасов   ИИБ Гл. експерт "Електроснабдяване" 13.5.2022
772   Марко Петров Марков   Приют Управител 13.5.2022
773   Наталия Атаносова Божидарова   КК Главен експерт "Връзки с обществеността" 01.06.2022
774 16 Анна Миленова Желева   ОП ДДД касиер счетоводител 14.06.2022
775 17 Диляна-Анна Иванова Стойчева   КОБС мл. Експерт "Постоянни и временни комисии 06.07.2022
776 18 Габриела Иванова Василева   ЕНОП мл. Експерт "Планиране, проекти и устойчиво развитие" 06.07.2022
777 20 Надежда Петрова Севева   ОИЦ Експерт ИОУ 18.07.2022
778 19 Станко Веселинов Петков   ЕООС инспектор КОЧОТ 20.07.2022
779 22 Доника Балева Михалева   КДР Главен експерт "Духовност и етноси" 01.08.2022
780 21 Галина Миткова Димчева   ДГ №11 "Незабравка" Директор 03.08.2022
781 24 Мартин Петров Андонов   УСКОР инспектор СК 09.08.2022
782 23 Димитър Николаев Колев   Превенции Мл. Експерт ПИЦ 19.08.2022
783 25 Галина Йорданова Узунова   ЕООС Гл. инспектор ООС 26.08.2022
784 26 Пламена Георгиева Илиева   ИИБ Главен експерт КБД 30.08.2022
785 27 Йордан Момчилов Биков   Управител ОПБК 30.08.2022
786 28 Грациела Росенова Станева-Иванова   Проект Ръководител на проект 7.9.2022
787 29 Нели Димитрова Гачева   ДГ №20 "Бриз" Директор 25.10.2022
788 30 Лилия Ивайлова Кирилова   ФСД старши счетоводител 28.10.2022
789 35 Десислава Красимирова Василева   МД главен юрисконсулт 2.11.2022
790 32 Валя Георгиева Иванова   КОБС Младши експерт ПВК 14.11.2022
791 33 Даниела Красенова Зандова   КОБС главен експерт ИС 14.11.2022
792 34 Кремена Маринова Христова   ОМД гл. експерт МПО 15.11.2022
793 31 Мирела Николаева Методиева   МД младши експерт 16.11.2022
794 38 Милена Георгиева Драгиева   ТИЦ Старши експерт "Публична информация" 17.11.2022
795 37 Милица Стоянова Янкова   ИИБ Главен експерт "Бюджет, обществени поръчки, възлагане и контрол по договори" 25.11.2022
796 36 Ангелина Николова Делкова-Аврамова   АГУП мл. Експерт НКН част архитектурна" 1.12.2022
797 42 Нели Димитрова Ангелова   МД ст. инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 5.12.2022
798 44 Маргарита Костадинова Тончева   МД Ст. специалист "Архив" 8.12.2022
799 40 Мирослав Галинов Николов   ЕООС ст. инспектор УКРДОМВС 14.12.2022
800 45 Тонка Радославова Велева   МД старши инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 14.12.2022
801 39 Атанас Пламенов Харизанов   ЕООС инспектор "Управление на отпадъците" 16.12.2022
802 46 Карина Добромирова Кичанова   ОИЦ експерт "Информационно обслужване и услуги" 19.12.2022
803 41 Хриска Стоянова Христова   МД ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 19.12.2022
804 43 Дикрения Хачик Хачадурян   МД ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 22.12.2022

 

    Top