нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1294/12.05.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

- Заповед № 1294/12.05.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

 1. УИН В1-0ЖЩ-2Ж3-А0 - Апартаменти за гости, находящ се гр. Варна, БУЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ", № 49 А, ет. 2, ап. 17.
 2. УИН В1-0З5-2З5-С0 - Стаи за гости "Донови", находящ се гр. Варна, УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ", № 28, ет. 3.
 3. УИН В1-0З4-2З5-А0 - Апартаменти за гости "Донови", находящ се гр. Варна, УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 28, ет. 4.
 4. УИН В1-0З7-2З8-А0 - Апартаменти за гости "Лайф", находящ се гр. Варна, УЛ. "ХАН МАЛАМИР" № 9, ет. 2, ап. 4.
 5. УИН В1-0З3-0ЧЧ-А0 - Апартаменти за гости "Апартамент Хюга", находящ се гр. Варна, БУЛ. "СЪБОРНИ", № 19, ет. 3, ап. 30.
 6. УИН В1-0З0-2ЖГ-А0 - Апартаменти за гости "Морска тераса Аквамарин", находящ се гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", к-с "Аквамарин", сграда № 6, ет. 6, ап. 903.
 7. УИН В1-0З2-2ЖК-А0 - Апартаменти за гости, находящ се гр. Варна, УЛ. "ПЕТЪР РАЙЧЕВ", № 3, вх. А, ет. 7, ап. 19.
 8. УИН В1-0ЖЯ-2Ж9-А0 - Апартаменти за гости "Златни пясъци", находящ се гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", к-с "Иглика-2", секция "В", ет. 4, ап. В-20.
 9. УИН В1-0ЖЮ-2Ж8-С0 - Стаи за гости, находящ се гр. Варна, УЛ. "ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА", № 43 А.
 10. УИН В1-0З6-2З6-А0 - Апартаменти за гости "Азур"; "Azur" 9000, находящ се гр. Варна, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", ул. "46-та", № 8, ет. 5, ап. В 23.
 11. УИН В1-0З1-0ЦХ-А0 - Апартаменти за гости "Валентино", находящ се гр. Варна, к.к. "Чайка", УЛ. "ПРОФ.АТАНАС ИШИРКОВ", № 19, ет. 1, ап. 5.

 

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

  Top