нашите сайтове english

Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна

Основна цел на проекта: Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на бездомни лица и семейства.

Основни дейности по проекта:

  • Подбор и наемане на персонал, ангажиран за предоставяне на социалната услуга и подбор на потребители;
  • Провеждане на обучение (въвеждащо и надграждащо) и супервизия на персонала, пряко ангажиран с предоставяне на услугите;
  • Разкриване и функциониране на социалната услуга „Приют“;

 

Проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“

 

    Top