нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 3817/26.11.2021 г. за определяне категория на туристически обекти - ЗХР и МН за срок до 5 (пет) години

        На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 3817/26.11.2021г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

 1. Кафене "Дорадо"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ТОДОР ИКОНОМОВ" № 15.
 2. Снек-бар "Сийгъл"   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХАН АСПАРУХ", № 22.
 3. Бързо хранене "Работилница за храна Фамилия" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ТОДОР РАДЕВ ПЕНЕВ", № 1, ет. 1.
 4. Бар-клуб "Варна лайф"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 115.
 5. Закусвалня "Гюрлата"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "РЕПУБЛИКА", № 58, вх. 4, ет. 1.
 6. Бързо хранене "Бест Бургерс"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА"/ УЛ. "ЩИП".
 7. Специализиран ресторант пицария "Пеперони"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Траката", УЛ. "АРХ.МАНОЛ ЙОРДАНОВ", № 14, ет. 2.
 8. Кафе-бар "Бар 27"9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ."ПОДВИС", № 27, вх. Б.
 9. Бързо хранене "Кулинарна работилница Нептун" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ.СЛИВНИЦА, № 93.
 10. Снек-бар "Куку бар & фууд" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СОЛУН", № 2.
 11. Кафе-сладкарница "Панини пойнт" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ.ПЕТЪР АЛИПИЕВ, № 7А, ет. 1.
 12. Снек-бар "Ла Вита" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БАЛЧИК", № 7.
 13. Закусвалня "Мястото" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Владислав Варненчик, БУЛ. "СВЕТА ЕЛЕН"А, № 26-А.
 14. Кафе-бар "Мода бар" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ."ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК", № 119.
 15. Ресторант с чуждестранна кухня "Чжоу" обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ."ВАСИЛ ДРУМЕВ", № 3.
 16. Кафе-клуб "Острова" обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна,  адм.район Одесос, "Централен Кооперативен пазар", Търговски обект № 194.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

  Top