нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 3686/12.11.2021г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 - Заповед № 36861/12.11.2021г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

  1. Стай за гости "Ема", находящи се в обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст Траката, С.О.ТРАКАТА-УЛ.9-ТА, № 25.

  

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top