нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 3493/02.11.2021 г. за определяне категория на туристически обекти - ЗХР и МН за срок до 5 (пет) години

          На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 3493/02.11.2021г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

 1. Кафе аперитив „Ел Ей“, ул. „Рали Мавридов“ №5, "Силвър" ЕООД гр. Варна, ул. "Парижка комуна", № 33, ет.7, ап.48
 1. Бързо хранене "Китчън", БУЛ."ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 2, "Силвър" ЕООД, гр. Варна, ул. "Парижка комуна", № 33, ет.7, ап.48
 2. Кафе-аперитив "Червило", гр. Варна, УЛ."ДОКТОР ЖЕЛЕЗКОВА" № 4, "ИКК Инвест" ЕООД, гр. Варна, ул. "Георги Бакалов" № 17, вх. 1, ет. 1, ап. 4
 3. Бар-клуб "Децибел", гр. Варна, БУЛ."КНЯЗ БОРИС I", № 115, "Фън Пойнт Варна" ЕООД, гр.Варна, ул."Добри Христов", №29
 4. Специализиран ресторант пицария "Деликатесен",УЛ.ЦАР СИМЕОН I, № 27, "Преслав 11" ЕООД, гр. Варна, ул. "Преслав" № 11
 5. Кафе-бар "Скай", гр. Варна, БУЛ."ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК" № 54, "Ту Дъ Скай" ЕООД, , гр.Варна, ул. "Матей Граматик" №6
 6. Бар-фоайе -лоби бар "Палитра", УЛ.КОНСТАНТИН ДОГАНОВ, № 11, "Колор М" ООД, гр. Варна, бул."Васил Левски", бл.9, вх.А, ет.5, ап.2
 7. Снек-бар "Феличита", гр. Варна, УЛ."КАП.I РАНГ ГЕОРГИ КУПОВ", № 28, "3 ЕЙЧ" ЕООД, гр.Разград, ж.к. "Орел", бл.25, вх.Ж, ет.3, ап.9
 8. Кафе-бар "Зора", гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", хотел "Зора", "Интер Стар Сервис" ЕООД, гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", хотел "Зора" №1, ет.1, офис 1
 9. Класически ресторант "Зора", гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", хотел "Зора", "Интер Стар Сервис" ЕООД, гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", хотел "Зора" №1, ет.1, офис 1
 10. Специализиран ресторант пицария "Алба", гр.ВарнаУЛ."КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ" № 6, "Асенов сервиз 79" ЕООД
 11. Снек-бар "Катт кафе", Варна, адм.район Одесос, УЛ."ДРАГОМАН", № 43, "Ливонест" ООД, гр.Варна, бул. "Княз Борис I", № 82, ет.2 гр. Добрич, ж.к. "Дружба", бл.42,  вх. А, ет. 8, ап. 23
 12. Снек-бар "Без захар-здравословна бърза храна"; "Sugar free-healthy fast food", "Стронг Лайн БГ" ЕООД, гр. Русе, ул. "Басарбовска" № 1
 13. Бар-фоайе (лоби бар) "Хюго", гр. Варна, УЛ. "ЦАР САМУИЛ" № 5, "Хама" ЕООД, гр. Варна, ул. "Оборище" № 36, ет. 2, ап. 44
 14. Семеен хотел "Трите делфина", Варна, , УЛ."ГАБРОВО", № 27, "Трите делфина 03" ООД, гр. Варна, ул. "Габрово" № 27
 15. Семеен хотел "Зеленика", гр. Варна, кв. "Галата", МЕСТН. "ЗЕЛЕНИКА", № 151, ЕТ "Камелия-Диана Вълканова", гр. Варна, р-н "Аспарухово", ул. "Деде Агач", № 7
 16. Семеен хотел "Палитра", Варна, УЛ."КОНСТАНТИН ДОГАНОВ", № 11, "Колор М" ООД, гр. Варна, бул."Васил Левски", бл.9, вх.А, ет.5, ап.2
 17. Хотел "Зора", гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", хотел "Зора", "Интер Стар Сервис" ЕООД, гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", хотел "Зора" №1, ет.1, офис 1
 18. Семеен хотел" Хюго“, гр. Варна, УЛ. "ЦАР САМУИЛ" № 5, "Хама" ЕООД, гр. Варна, ул. "Оборище" № 36, ет. 2, ап. 44

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

  Top