нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 3247/02.11.2021г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 - Заповед № 3494/02.11.2021г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

1. Апартаменти за гости -  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. Г, ет. -1, ап. 37
2. Апартаменти за гости "Варна Саут Бийч Резиденс", "VarnaSouth Beach Residence" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 11, ет. 6, ап. 11
3. Апартаменти за гости "Релакс " - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."АЛЕКСАНДЪР С.ПУШКИН", № 3
4. Апартаменти за гости "Релакс " - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА", № 22
5. Апартаменти за гости "Делукс апартамент Варна"- 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, № 4, вх. 1, ет. 2, ап. 2

 Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top