нашите сайтове english

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност началник на отдел „Социални услуги и проекти“ в дирекция „Социални дейности“ при Община Варна

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ

Началник на отдел „Социални услуги и проекти“ в дирекция „Социални дейности

 ПРИ ОБЩИНА ВАРНА

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл.33

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

1. Вх.№ РД21019750ВН / 27.09.2021 г.

5 от минимален 4,00

3

4,81

5

39.05

2. Вх.№ РД21019712ВН/ 27.09.2021 г.

4,60 от минимален 4,00

3

4,79

5

37.75

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Секретар на Община Варна:      _____(п)_____

                                                               (Н. Момчева)                                                     

                      

 

    Top