нашите сайтове english

Проект „Патронажна грижа + в община Варна“

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез предоставяне на услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. За реализацията на проекта ще се осъществят два типа дейности, разпределени в две направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:

Проект „Патронажна грижа + в община Варна“

    Top