нашите сайтове english

Проект „Патронажна грижа + в община Варна“

Целта на проекта - да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез предоставяне на услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности беше постигната.

Проект „Патронажна грижа + в община Варна“

    Top