нашите сайтове english

ОП "ДДД"

Адрес: бул. „Съборни“ № 19 А

Имена Длъжност Телефон
ddd_opvn@abv.bg Директор-ОП "ДДД" 052-820-891
0889500801
Милена Кръстева Гл.счетоводител  052-820-895
0889500802
Top