нашите сайтове english

Декларации от № 301 до № 450

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна Дирекция длъжност дата Декларация за имущество и интереси
301   Теодора Петрова Атанасова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 21.4.2021  
302   Мария Кирилова Канзафирова   МД Началник на отдел 21.4.2021  
303   Надежда Николаева Харизанова-Панталеева   АГУП Гл. експерт "Ландшафтна архитектура" 21.4.2021  
304   Димитър Светломиров Николов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 21.4.2021  
305   Даниела Валентинова Кузманова    ИИБ Гл. експерт "Отопление и вентилация" 21.4.2021  
306   Бранимир Христов Кузманов   ИИБ Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 21.4.2021  
307   Ирина Вълчева Коевчинова   Здравеопазване Гл. експерт ТРЗ 21.4.2021  
308   Тома Иванов Тодоров   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 21.4.2021  
309   Мартина Петрова Маркова-Янева    Превенции Гл. експерт "Координация на национални превантивни програми в ОВ" 21.4.2021  
310   Миглена Станчева Тръпкова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 21.4.2021  
311   Надежда Любенова Желязкова   Здравеопазване Гл. експерт "Осъществяване на здравна политика в ОВ" 21.4.2021  
312   Калина Йорданова Банкова   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 21.4.2021  
313   Николай Дамянов Дамянов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 22.4.2021  
314   Дора Петкова Кръстева   УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 22.4.2021  
315   Силвестър Альошев Асенов   ИИБ Мл. експерт "ВиК" 22.4.2021  
316   Крум Ламбов Стефанов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 22.4.2021  
317   Диана Ангелова Атанасова    КОБС Гл. експерт "Контрол и координация административни преписки към ОбС" 22.4.2021  
318   Камелия Иванова Стоянова   УСКОР Гл. експерт "Планиране, превантивни дейности и доброволни формирования" 22.4.2021  
319   Светлана Христова Иванова   ОМД Старши счетоводител 22.4.2021  
320   Тодорка Николова Петрова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 22.4.2021  
321   Ирена Божидарова Митева   ИИБ Гл. експерт "Енергийна ефективност" 22.4.2021  
322   Лилия Иванова Христова   КДР Старши счетоводител  22.4.2021  
323   Светла Николова Маринова   ПНО Главен юрисконсулт 22.4.2021  
324   Нели Вълева Пейкова   Комплекс за социални услуги за възрастни хора Директор 22.4.2021  
325   Антоанета Иванова Караджова   ДЯ № 1 “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” Директор 22.4.2021  
326   Виолета Вълова Манова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет образование и култура" 22.4.2021  
327   Валентина Райкова Жекова    ИАО Гл. специалист "Актосъставяне"  22.4.2021  
328   Димитричка Петрова Радева   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 22.4.2021  
329   Виктория Георгиева Ванева-Димитрова   ДГ№45"Морски свят" Директор 22.4.2021  
330   Никола Аврамов Колев   УСКОР Гл. експерт "Отбранително мобилизационна подготовка" 22.4.2021  
331   Пламена Любенова Гочева    ИАО Мл. експерт "Актосъставяне"  22.4.2021  
332   Стоянка Вълканова Недева   ИАО Гл. експерт "Локална база данни" 22.4.2021  
333   Дарина Иванова Неделчева   ИАО Ст. експерт "Актосъставяне"  22.4.2021  
334   Снежина Николова Власова   ИИБ Гл. експерт "Предпроектни проучвания общински инфраструктурни обекти" 22.4.2021  
335   Петранка Желева Николова   ДГ№21"Калина Малина" Директор 22.4.2021  
336   Елка Стоянова Дойчева   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 22.4.2021  
337   Димитричка Георгиева Момчилова   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 22.4.2021  
338   Гиновева Недкова Стоянова   МД Ст. инспектор "Принудително събиране" 22.4.2021  
339   Милена Александрова Русева   МД Гл. експерт "Предварителен и последващ контрол база данни"      22.4.2021  
340   Зеррин Метинова Шуаибова   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 22.4.2021  
341   Анна Стойчева Стойкова   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 22.4.2021  
342   Красимира Симеонова Дишева   МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 22.4.2021  
343   Мая Димитрова Минчева   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  22.4.2021  
344   Елена Светлозарова Димова   ИИБ Ст. експерт "Управление на екологични проекти"   22.4.2021  
345   Росица Георгиева Велева   ДГ№6"Палечко" директор 22.4.2021  
346   Богданка Недялкова Генкова   ДГ№3"Звездичка" Директор 22.4.2021  
347   Николай Маринов Узунов   ИАО Гл. експерт "Локални мрежи и база данни" 22.4.2021  
348 16 Цанко Киров Цанков   УСКОР ст. специалист "дежурен в р-н Младост" 23.4.2021  
349   Калина Георгиева Борисова    МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 23.4.2021  
350   Кристина Стоянова Демирова   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 23.4.2021  
351   Аршагуи Дикран Киркорова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 23.4.2021  
352   Галина Димитрова Николова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 23.4.2021  
353   Ивилина Георгиева Райкова   МД Гл. специалист "Архив" 23.4.2021  
354   Мария Димитрова Алексиева   МД Ст. специалист "Архив" 23.4.2021  
355   Ивайло Божидаров Иванов   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 23.4.2021  
356   Жулиен Иванов Стефанов   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 23.4.2021  
357   Мария Георгиева Апостолова   МД Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 23.4.2021  
358   Валентина Колева Костова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 23.4.2021  
359   Силвия Любомирова Андонова   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 23.4.2021  
360   Лазарина Георгиева Тунева     МД Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" 23.4.2021  
361   Олег Ангелов Колев   ИИБ Гл. eксперт "Свлачища и укрепване на територии"   23.4.2021  
362   Жени Йорданова Стоянова   Здравеопазване Ст. инспектор "Контрол на водни площи, лечебни заведения и ДУЗ" 23.4.2021  
363   Биляна Боянова Симеонова-Кесмева   ИАО Началник на сектор 23.4.2021  
364   Жени  Симеонова Хинтоларска   ДГ№43"Пинокио" Директор 23.4.2021  
365   Иванка  Кръстева  Иванова   ДГ№7"А.С.Пушкин" Директор 23.4.2021  
366   Десислава Вичкова Динкова    ОМД Ст. експерт "Човешки ресурси" 23.4.2021  
367   Павлина Жекова Димова   ФиБ Гл. инспектор "Общински ООД" 23.4.2021  
368   Дарина Тодорова Йотовска   ФиБ Гл. инспектор "Контрол на собствени приходи"  23.4.2021  
369   Борислав Стоянов Борисов   УСКОР Гл. специалист "Опазване на обществения ред и околната среда" 23.4.2021  
370   Диана Костадинова Борисова   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 23.4.2021  
371   Павлина Петрова Георгиева   УСКОР Гл. специалист "Строителен контрол" 23.4.2021  
372   Радка Дойчева Николова   УСКОР Ст. специалист "Строителен контрол" 23.4.2021  
373   Стефан Петров Петров   ИИБ Гл. експерт "В И К" 23.4.2021  
374   Кремена Йорданова Йорданова   УСКОР Ст. инспектор "Строителен контрол" 23.4.2021  
375   Екатерина Атанасова Николова   ИИБ Мл. експерт "Освидетелстване на сгради" 23.4.2021  
376   Златина Бойчева Георгиева   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 23.4.2021  
377   Георги Иванов Диамандиев   УСКОР Гл. специалист "Отчет и поддържане на ИСЗ и СК" 23.4.2021  
378   Параскев Велчев Кузманов   УСКОР Гл. експерт "Планиране, подготовка и обучение на населението" 26.4.2021  
379 20 Людмил Ваньов Иванов   УСКОР гл. специалист ПСРО 26.4.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
380   Жоро Тодоров Георгиев   УСКОР Началник на отдел 26.4.2021  
381   Тихомир Йорданов Облаков   УСКОР Гл. експерт "Аварийни дейности и доброволно формирование"  26.4.2021  
382   Радка Василева Вълчанова    ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 26.4.2021  
383   Лорина Николаева Никова    ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 26.4.2021  
384   Чавдар Димитров Ников   ОСИСД Гл. експерт "Геодезист" 26.4.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
385   Десислава Василева Кръстева   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 26.4.2021  
386   Христина Любомирова Манолова    ОСИСД Гл. експерт "Геодезист" 26.4.2021  
387   Мария Георгиева Баева - Стоянова   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 26.4.2021  
388   Мария Цветанова Петрова   АГУП Началник на отдел 26.4.2021  
389   Нели Димова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 26.4.2021  
390   Мая Петрова Колева   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 26.4.2021  
391   Даринка  Ангелова Йорданова   ДЯ № 8 “ЩУРЧЕ” директор 26.4.2021  
392   Даниела  Вълчанова Йорданова   ДЯ № 7 “РОЗА“ директор 26.4.2021  
393   Лиляна Велкова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по туризма" 26.4.2021  
394   Светла Веселинова Вутова   МД Ст. експерт "Обслужване на данъкоплатци" 26.4.2021  
395   Маруся Георгиева Николова   МД Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци" 26.4.2021  
396   Виолета Стоянова Дюлгерова - Маринова     МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 26.4.2021  
397   Петьо Радинов Петков   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 26.4.2021  
398   Христина Йорданова Христова     МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 26.4.2021  
399   Даниела Стоянова Тодорова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 26.4.2021  
400   Биляна Димитрова Дражева   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 26.4.2021  
401   Мария Стоянова Динчева   ДГ№25"Златното зрънце" Дирекция 27.4.2021  
402   Сашка Радославова Велева   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 27.4.2021  
403   Лидия Николаева Димитрова   ЗВО Главен вътрешен одитор 27.4.2021  
404   Кремена Кирилова Манолова   АГУП Гл. експерт "Част архитектурна" 27.4.2021  
405   Милка Василева Паскова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 27.4.2021  
406   Станимира Сашева Алексиева   АГУП Мл. експерт "Част конструктивна" 27.4.2021  
407   Петя Цветанова Петрова   ПНО Старши юрисконсулт 27.4.2021  
408   Иван Луканов Славов   УСКОР Началник на отдел 27.4.2021  
409   Григор Валентинов Уруков   ИИБ Мл. експерт "Регистри зелена система и благоустрояване" 27.4.2021  
410   Румяна Стоянова Хараламбова   Здравеопазване Началник на отдел 27.4.2021  
411   Илияна Русева Тимнева   Здравеопазване Началник на отдел 27.4.2021  
412   Виолета  Веселинова Илиева   ДЯ № 6 “МЕЧО ПУХ” Директор 27.4.2021  
413   Николай Людмилов Николаев   ЕООС Гл. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 27.4.2021  
414   Ивелина Милева Никова   МД Гл. специалист "Безкасови приходи"  27.4.2021  
415   Диянка Илиева Пеева   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  27.4.2021  
416   Татяна Петрова Лазарова   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  27.4.2021  
417   Ралица Кръстева Димитрова    МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  27.4.2021  
418   Геновева Христова Рагьовска- Монова   ДЯ № 14 “ ЗВЪНЧЕ “ директор 27.4.2021  
419   Камелия Димитрова Александрова   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 27.4.2021  
420   Женя  Добрева Петкова   ДЯ № 9 “ДЕТЕЛИНА“ директор 27.4.2021  
421   Елена Стефанова Михова   Здравеопазване Гл. експерт "Детско и училищно здравеопазване" 27.4.2021  
422   Стела Тодорова Колева   ОМД Гл. експерт "Финанси" 27.4.2021  
423   Ирена Йовчева Александрова   Здравеопазване Гл. експерт "Лечебни заведения" 27.4.2021  
424   Неда Ивайлова Димитрова    Здравеопазване Гл. експерт "Административно и материално-техническо осигуряване" 27.4.2021  
425   Лиляна Господинова Стефанова   МД Гл. експерт "Информационни системи и база данни" 27.4.2021  
426   Мими Христова Георгиева   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи"  27.4.2021  
427   Стоян Георгиев Веселинов   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 27.4.2021  
428   Дамянка Тодорова Куюмджиева     МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 27.4.2021  
429   Венелин Александров Стаменов   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 27.4.2021  
430   Анна Любомирова Иванова   МД Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 27.4.2021  
431   Марина Ивова Илиева     МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 27.4.2021  
432   Калина Вълчева Пеева   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 27.4.2021  
433   Мима Колева Янкова   МД Гл. специалист "Безкасови приходи"  27.4.2021  
434   Щеринка Атанасова Джамбазова   ОМД Счетоводител 27.4.2021  
435   Светла Димитрова Христова   ДГ№41"Първи юни" директор 27.4.2021  
436   Анета Георгиева Попова   ДГ№39"Приказка" директор 27.4.2021  
437   Неделина Живкова Добрева    ОМД Счетоводител 27.4.2021  
438   Десислава Игнатова Цветанова   ИИБ Гл. експерт "Енергиен мениджмънт" 27.4.2021  
439   Нели Димитрова Евлогиева   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 27.4.2021  
440   Лилия Кирилова Христова   ОМД Директор 27.4.2021  
441   Мария Нинкова Лозанова   КОБС Ст. експерт "Съдебни преписки и дела" 27.4.2021  
442   Ана Стаматова Василева   КОБС Гл. експерт "Административно и техническо осигуряване" 27.4.2021  
443   Илиян Христов Парашкевов   АГУП Ст. експерт "Архитектура" 27.4.2021  
444   Иванка Георгиева Атанасова   ОСИСД Гл. експерт "Земеделски земи и земеделски кооперации" 27.4.2021  
445   Радка Стоянова Радославова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 27.4.2021  
446   Евгения Пейчева Иванова   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  27.4.2021  
447   Лидия Петкова Димитрова   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  27.4.2021  
448   Боряна Петкова Георгиева   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  27.4.2021  
449   Цветелина Иванова Цветкова-Андонова   ИАО Гл. експерт "Обредни дейности" 27.4.2021  
    Top