нашите сайтове english

Декларации от № 1 до № 150

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна Дирекция длъжност дата Декларация за имущество и интереси
1   Невин Али Басри   УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 11.1.2021  
2   Нора Стефанова Момчева   Секретар Секретар 12.1.2021  
3   Гергана Николова Беделева   УЧРАУ Гл. експерт ТРЗ 12.1.2021  
4 71 Цветан Найденов Пешев   УСКОР старши специалист "Дежурен в район Одесос" 12.1.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
5   Монка Недкова Николова   ОДК Директор 14.1.2021  
6   Тодорка Йорданова Команчева   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 14.1.2021  
7   Елена Великова Йорданова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 14.1.2021  
8   Даниела Стоянова Петрова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 14.1.2021  
9   Йорданка Янакиева Петкова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 14.1.2021  
10 1 Иванка Господинова Тодорова   ИАО младши експерт "Гражданско състояние" 19.1.2021

 

Чл. 35, ал. 1, т.2

11   Невена Петрова Клюнкова     УЧРАУ Началник на отдел УЧРиВАК 19.1.2021  
12   Жасмина Георгиева Янчева   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 19.1.2021  
13   Зорница Лъчезарова Велинова    УЧРАУ Гл. експерт ТРЗ 19.1.2021  
14   Марияна Стефанова Парушева   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 20.1.2021  
15   Славка Василева Стаматова    Туризъм Гл. специалист "Категоризация на туристическите обекти" 20.1.2021  
16   Дияна Златева Янева   ЦКО Директор 21.1.2021  
17   Данка Димитрова Митрушева   Превенции Мл. експерт "Превантивно информационен център" 21.1.2021  
18   Емилия Неделчева Венкова-Преспарова   УЧРАУ Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 22.1.2021  
19   Илона Вячеславовна Димитрова   ИАО Гл. експерт "WEB дизайн и мултимедия" 25.1.2021  
20   Стефка Петрова Петрова   ОСИСД Гл. експерт "Общинска приватизация" 25.1.2021  
21   Гергана Костадинова Танчева    МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи"  25.1.2021  
22   Веска Богданова Александрова - Иванова   УСКОР Ст. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 26.1.2021  
23 2 Мелина Недева Монева   МД инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 26.1.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
24   Елисавета Димитрова Андонова   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 27.1.2021  
25   Кремена Георгиева Недева   УСКОР Ст. инспектор "Контрол жалби" 27.1.2021  
26   Елена Димитрова Петрова   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 27.1.2021  
27   Веселина Орлинова Златева   УСКОР Ст. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 27.1.2021  
28   Мариета Красимирова Димитрова    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 28.1.2021  
29   Галена Иванова Семова   УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 28.1.2021  
30   Бояна Стефанова Станева    ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 29.1.2021  
31   Стелияна Георгиева Василева   УЧРАУ Ст. инспектор "Вътрешен административен контрол" 29.1.2021  
32   Марчела Кирилова Петрова   ДГ№23"Иглика" Директор 29.1.2021  
33   Мариана Петрова Шаркова     УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 29.1.2021  
34 5 Ива Кралева Кралева   ФСД старши счетоводител 2.2.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
35   Николай Бориславов Стефанов   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 2.2.2021  
36   Георги Димитров Стоянов   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 2.2.2021  
37   Галина Николова Димова   ДГ№2"Щастливо детство" Директор 2.2.2021  
38 3 Румен Христов Тенев   ЕООС инспектор КОЧОТ 3.2.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
39   Тодор Петров Стоянов   УСКОР Инспектор "Осигуряване на обществения ред" 3.2.2021  
40   Мария Иванова Въртигорова    УСКОР Началник на сектор 3.2.2021  
41 4 Румяна Николаева Петрова   ИАО главен експерт "Сървърни платформи" 4.2.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
42   Тодорка Маринова Георгиева   ИИБ Гл. експерт "Регистрация строежи" 4.2.2021  
43   Ивелина Христова Иванова   ДГ№9"Ален Мак" Директор 5.2.2021  
44   Нели Славова Зайкова   ДЛЗЛД Длъжностно лице по защита на личните данни 5.2.2021  
45   Христинка Маринова Стоянова   ОСИСД Гл. специалист "Издирване и завземане на ОС" 5.2.2021  
46   Адриана Петрова Петрова   ОМД Гл. експерт "Приобщаващо образование" 8.2.2021  
47   Виолета Петрова Василева    ФСД Старши счетоводител 9.2.2021  
48   Драгомира Костова Македонска   ДГ№36"Морска звездица" Директор 10.2.2021  
49   Дора Желязкова Петрова   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 10.2.2021  
50   Мария Христова Узунова   ДГ№5"Слънчо" Директор 10.2.2021  
51   Марин Йорданов Николов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 11.2.2021  
52   Стефка Георгиева Панайотова   УСКОР Специалист "Опазване на обществения ред и околната среда" 12.2.2021  
53 6 Елица Тодорова Вълчева   ДГ №8 "Христо Ботев" Директор 12.2.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
54   Йорданка Милкова Тонкова   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по търговската дейност" 15.2.2021  
55   Тонко Николов Тонков   УСКОР Гл. специалист "Опазване на обществения ред и околната среда" 15.2.2021  
56   Валерия Петкова Узунтонева   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по туризма" 15.2.2021  
57   Орлин Мирчев Данеков   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по търговската дейност" 15.2.2021  
58   Екатерина Бончова Мишонова   ЗВО Главен вътрешен одитор 17.2.2021  
59   Тодор Николов Колев   ЕООС Директор 17.2.2021  
60   Ирена Ганева Русчева   ДГ№29"Звънче" Директор 17.2.2021  
61   Татяна Веселинова Ташева   МД Гл. инспектор "Туристически данък" 19.2.2021  
62   Цветелина Недкова Борисова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 19.2.2021  
63   Магдалена Георгиева Вълкова   ДГ№42"Българче" Директор 19.2.2021  
64   Диляна Костова Костова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 24.2.2021  
65   Севдалина Атанасова Добрева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 24.2.2021  
66   Нели Хрисомирова Никова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 24.2.2021  
67   Йовка Иванова Илиева   ОСИСД Гл. експерт "Реклама" 25.2.2021  
68   Свилен Петков Абушев   ОСИСД Гл. експерт "Концесии" 25.2.2021  
69   Анелия Димитрова Бодичева   ДГ№26"Изворче" Директор 25.2.2021  
70   Владимир Николов Стойков   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 26.2.2021  
71   Николай Каменов Калчев   ТИЦ Старши експерт "Туристическа дейност" 1.3.2021  
72   Татяна Нейчева Георгиева   ТИЦ Главен експерт "Туристическа дейност" 1.3.2021  
73   Павлина Желязкова Герчева   ТИЦ Главен експерт "Туристическа дейност" 1.3.2021  
74   Станислава Златилова Маринова   ТИЦ Ръководител звено 1.3.2021  
75   Десислава Ангелова Михова   ТИЦ Главен експерт "Публична информация" 1.3.2021  
76   Елена Колева Христова   ОМД Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 2.3.2021  
77 11 Николай Владимиров Кърджиев   Превенции младши експерт "Училищна превенция" 2.3.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
78   Снежина Дамянова Дамянова   ДГ№30"Синчец" Директор 2.3.2021  
79 10 Бисер Георгиев Бисеров   ОП ОПСЗ Директор 2.3.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
80 9 Росица Тодорова Русева   Здравеопазване старши експерт "Здравеопазване" 4.3.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
81 7 Даниела Димитрова Гурева   УСКОР Главен инспектор "Контрол по туризма" 5.3.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
82   Янко Йорданов Зенгинов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 5.3.2021  
83   Кремена Кръстева Николова    УСКОР Ст. инспектор "Контрол жалби" 5.3.2021  
84   Йордан Николов Иванов   УСКОР Ст. инспектор "Контрол по търговската дейност" 5.3.2021  
85 8 Димитричка Недкова Иванова   ОПБК ветеринарен лекар 5.3.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
86 13 Росен Станев Роев   УСКОР старши специалист "Дежурен в район Младост" 4.3.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
87   Михаила Иванова Иванова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 8.3.2021  
88   Николай Добрев Узунов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 8.3.2021  
89 14 Румяна Валериева Ванева   ОМД Главен експерт "Училища" 9.3.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
90   Бранимир Кирилов Няголов   УСКОР Гл. инспектор   10.3.2021  
91   Татяна Иванова Славова   СД Гл. инспектор "Социални услуги за хора с увреждания" 10.3.2021  
92   Веселин Александров Икономов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 11.3.2021  
93   Катя Димитрова Граматикова   СД Гл. експерт "Хора с увреждания" 11.3.2021  
94   Светлан Николов Огнев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 15.3.2021  
95   Теодора Енчева Христова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет здравеопазване и социални грижи" 17.3.2021  
96   Станимир Ганчев Ганев   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 17.3.2021  
97   Енчо Симеонов Георгиев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 18.3.2021  
98   Янчо Николов Вълев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 18.3.2021  
99   Галина Бойкова Строгова   ФСД Директор 18.3.2021  
100   Галина Маринова Плугчиева   КОБС Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 18.3.2021  
101   Димитричка Нанкова Великова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 19.3.2021  
102   Васил Славчов Копанаров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 19.3.2021  
103   Николай Иванов Пискулийски   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 19.3.2021  
104   Величка Георгиева Шабова    ФиБ Гл. инспектор "Контрол на собствени приходи"  19.3.2021  
105   Евгени Георгиев Орманлиев   ОСИСД Началник на отдел 19.3.2021  
106   Валентин Радев Трифонов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 19.3.2021  
107   Петър Атанасов Петров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 22.3.2021  
108   Гинка Николаева Стефанова   УСКОР Ст. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 22.3.2021  
109   Александър Ангелов Александров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 22.3.2021  
110   Валентина Николаева Миленкова   УЧРАУ Гл. експерт "Административни услуги" 22.3.2021  
111   Борислав Методиев Бундев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 22.3.2021  
112 15 Ирена Руменова Димитрова   ФСД старши счетоводител 23.3.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
113   Христина Димова Христова   ИАО Началник на отдел 23.3.2021  
114   Живко Валентинов Кожухаров   КДР Гл. експерт "Читалищни и сценични дейности" 23.3.2021  
115   Катя Николова Момчилова   Туризъм Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 23.3.2021  
116   Антония Йовчева Пенева   КДР Директор 24.3.2021  
117 12 Красимира Красимирова Славова   ЕООС старши инспектор "Управление на отпадъците" 24.3.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
118   Александър Боянов Кулов   ОСИСД Ст. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 24.3.2021  
119   Живко Атанасов Стамболов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 24.3.2021  
120   Атанас Иванов Греков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 24.3.2021  
121   Антония Маринова Димитрова   ИИБ Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 25.3.2021  
122   Станчо Красимиров Станев   ИИБ Гл. експерт "Енергоснабдяване на общински обекти и улично осветление" 25.3.2021  
123   Лъчезар Петков Керанков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 25.3.2021  
124   Стефан Славов Стефанов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 25.3.2021  
125   Петранка Тодорова Влаева   ДГ№11"Незабравка" Директор 25.3.2021  
126   Антония Костадинова Димитрова   ОСИСД Гл. експерт "Издирване, актуване и деактуване на ОС" 25.3.2021  
127   Владимир Георгиев Пеев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 26.3.2021  
128   Петър Стоянов Ангелов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 29.3.2021  
129   Нели Милчева Енчева    УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 29.3.2021  
130   Светлана Христова Христова   ОМД Гл. експерт "Общински педагогически информационен център" 29.3.2021  
131   Наташа Здравкова Еленска   ОМД Ст. експерт "Човешки ресурси" 29.3.2021  
132   Веселин Кръстев Василев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 29.3.2021  
133   Мирела Христова Донкова     КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 29.3.2021  
134   Силвия Красимирова Йовкова   ЗВО Ръководител 29.3.2021  
135   Красимира Веселинова Балтанова    МД Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" 29.3.2021  
136   Анастас Димитров Дяков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 29.3.2021  
137   Яна Пламенова Жекова    УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 30.3.2021  
138   Тодор Петков Кундев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 30.3.2021  
139   Анна Борисова Николова   ОМД Началник на отдел 30.3.2021  
140   Светослава Владимирова Николова   ИАО Гл. експерт "WEB дизайн и мултимедия" 31.3.2021  
141   Георги Николаев Николов   ИАО Ст. експерт "Системен администратор" 31.3.2021  
142   Младен Стоянов Стоянов   Туризъм Началник на отдел 31.3.2021  
143   Йордан Веселинов Добрев   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 1.4.2021  
144   Явор Стефанов Златев   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 1.4.2021  
145   Марияна Ангелова Свистунова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 1.4.2021  
146   Янка Тодорова Асенова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци"      1.4.2021  
147   Тихомир Василев Патарински   Туризъм Началник на отдел 1.4.2021  
148   Велина Станчева Велинова   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 1.4.2021  
149   Красимира Михайлова Йорданова   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 1.4.2021  
150   Цветанка Атанасова Стоянова   ОМД Гл. експерт "Подкрепа на личностното развитие" - 0,5 бр. 5.4.2021  
    Top