нашите сайтове english

Избори за Народно събрание 04 април 2021 - архив

Заповед № 0932/01.04.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с образуването на избирателни секции на територията на Община Варна за гласуване на избиратели в домове за стари хора и настанени в COVID отделения в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции зa участие в консултации за сформиране съставите на секционни избирателни комисии (СИК) за гласуване на избиратели, настанени в COVID отделения и домове за стари хора в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Заповед № 0867/30.03.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с образуването на подвижни избирателни секции на територията на Община Варна за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции зa участие в консултации за сформиране съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Съобщение във връзка с документи за самоличност

Съобщение във връзка с гласуване в изборите за народни представители с подвижна избирателна кутия

Разяснителна кампания - ЦИК 

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване и подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Заповед № 0821/23.03.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с опазването на обществения ред и забраната за продажба на спиртни напитки по време на предизборния ден и в деня на изборите

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

Заповед № 0750/20.03.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с образуването на подвижни избирателни секции на територията на Община Варна за гласуване на избиратели с трайни увреждания в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции зa участие в консултации за сформиране съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за гласуване на избиратели с трайни увреждания в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Заповед № 0481/24.02.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции зa сформиране състава на секционните избиратели комисии (СИК) за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.

Заповед № 0386/15.02.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед № 0386/15.02.2021 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 0340/11.02.2021 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед № 0340/11.02.2021 г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 2 към Заповед № 0340/11.02.2021 г. на Кмета на Община Варна - класификатор на адресите по секции

Указ № 9 за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Top