нашите сайтове english

Избори за Народно събрание 11 юли 2021 - архив

Обучителни материали за СИК

Разяснителна кампания - ЦИК 

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021г. (чл.39, ал.1 от ИК)

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

ГД "ГРАО" -  подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес,ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния адрес

Заповед № 1756/25.06.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с образуването на подвижни избирателни секции на територията на Община Варна за гласуване на избиратели с трайни увреждания в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции зa участие в консултации за сформиране съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за гласуване на избиратели с трайни увреждания в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021г.

Заповед № 1692/21.06.2021 на Кмета на Община Варна във връзка с опазването на обществения ред и забраната за продажба на спиртни напитки по време на предизборния ден и в деня на изборите

Заповед № 1462/31.05.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства за провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции зa сформиране състава на секционните избиратели комисии (СИК) за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Заповед № 1359/19.05.2021 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед № 1359/19.05.2021 г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 2 към Заповед № 1359/19.05.2021 г. на Кмета на Община Варна - класификатор на адресите по секции

Заповед № 1360/19.05.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед №1360/19.05.2021 г. на Кмета на Община Варна

 

    Top