нашите сайтове english

Отпадъци от опаковки

„Отпадъци от опаковки“ са всякакъв вид опаковки или опаковъчни материали.

В община Варна е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа. Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Еко партнърс България“ АД, осъществява събирането, транспортирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки чрез подизпълнител „Евро импекс Варна“ ООД.

Местоположение на съдовете за разделно събиране на масово разпространени отпадъци по райони

График за извозване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки за месец юни 2024 г.

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

 

Образователен клип за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки

    Top