нашите сайтове english

Смесени битови отпадъци

Битови отпадъци са отпадъците, образувани от домакинствата, както и от фирми и други организации, които по своя характер и състав са сравними с тях, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство.

Смесените битови отпадъци, генерирани от домакинствата се транспортират до инсталацията за механично-биологично третиране в с. Езерово, на основание договор между Община Варна и фирма „Екоинвест Асетс“ АД.

Осигурени съдове за събиране на битови отпадъци и честотата на извозване на територията на Община Варна

Координати за контакт с фирмите извършващи събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци по райони на територията на Община Варна

 

Район "Аспарухово", график "Дейности по сметопочистване" - юни 2024 г.

Район "Аспарухово", график  "Дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци" - юни 2024 г.

Район "Владислав Варненчик", график  "Дейности по сметопочистване" - юни 2024 г.

Район "Владислав Варненчик", график  "Дейности  по събиране и транспортиране на битови отпадъци" - юни 2024 г.

Район "Младост", график  "Дейности по сметопочистване"- юни 2024 г.

Район "Младост", график  "Дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци" - юни 2024 г.

Район "Одесос", график  "Дейности по сметопочистване" - юни 2024 г.

Район "Одесос", график  "Дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци"- юни 2024 г.

Район "Приморски", график "Дейности по сметопочистване" - юни 2024 г.

Район "Приморски", график  "Дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци" - юни 2024 г.

Кметство Звездица, график  "Дейности по сметопочистване" - юни 2024 г.

Кметство Звездица, график  "Дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци'' - юни 2024 г.

Кметство Константиново, график "Дейности по сметопочистване" - юни 2024 г.

Кметство Константиново, график  "Дейности по събиране и транспортиране на  отпадъци" - юни 2024 г.

Кметство Тополи, график  "Дейности по сметопочистване" - юни 2024 г.

Кметство Тополи, график  "Дейности по събиране и транспортиране на отпадъци"  - юни 2024 г.

Кметство Каменар, график  "Дейности по сметопочистване" - юни 2024  г.

Кметство Каменар, график  "Дейности по събиране и транспортиране на отпадъци" - юни 2024 г.

Кметство Казашко, график  "Дейности по сметопочистване" - юни 2024 г.

Кметство Казашко, график  "Дейности по събиране и транспортиране на  отпадъци" - юни 2024 г.

    Top