нашите сайтове english

Дирекция "Здравеопазване"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Анастасия Георгиева
ageorgieva@varna.bg
Директор бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052/820-239  
Виолета Димитрова
zdrave@varna.bg
Гл. експерт "Инф. обслужване и техн. дейност" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052/820-239  
ОТДЕЛ "ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДУЗ"
Румяна Хараламбова Началник отдел бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052/820-502  
Елена Михова Гл. експерт ДУЗ бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052/820-264  
Ирена Александрова Гл. експерт "Лечебни заведения" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052/820-536  
Галина Арнаудова Гл. експерт "Програми, проекти и строителство" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052/820-390  
Надежда Желязкова Гл. експерт "Осъществяване на здравна политика в ОВ" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052/820-940  
Надежда  Харизанова
nharizanova@varna.bg
Ст. експерт "Здравеопазване" І ет. 052/820-506 506
ОТДЕЛ "ФИНАНСИ И ТРЗ"
Илияна Тимнева
itimneva@varna.bg
Началник отдел бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052/820-230   
Жени Стоянова Ст. инспектор "Контрол на водни площи, лечебни заведения и ДУЗ" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052/820-941  
Димитричка Панчева Гл. експерт "Финанси"  бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052/820-942  
Лидия Христова Гл. експерт "Икономист" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052/820-312  
Ирина Коевчинова Гл. експерт ТРЗ бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052/820-516  
Неда Христова Гл. експерт "Администр. и матер.-техн. осигуряване" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052/820-943  
Филиал "Детски ясли"
Женя Димитрова Гл. счетоводител   052/820-946  
Нели Георгиева счетоводител   052/820-944  
Елка Янева   счетоводител   052/820-945  
Наталия Кръстева счетоводител    052/820-766  
Татяна Янчева   счетоводител   052/820-767