нашите сайтове english

Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на гр. Варна

Проект "Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на гр. Варна" има за цел подобряване на социалната жилищна инфраструктура и осигуряване на достъпни и отговарящи на общоприетите стандарти жилищни условия на територията на община Варна чрез изграждане на 10 социални жилища с различна площ и функционалност.

Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на гр. Варна

    Top