нашите сайтове english

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност Главен инспектор „Предварителен и последващ контрол“ в отдел „Контролно-ревизионни дейности и принудително събиране“ към дирекция „Местни данъци” при Община Варна

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР „ПРЕДВАРИТЕЛЕН И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ“
в ОТДЕЛ „КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИ ДЕЙНОСТИ И ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ“
към ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ”
при Община Варна

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценка на теста Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат

1. Красимира Веселинова Балтанова

3,80
от минимален 3,00

3

4,94
от минимален 4,00

5

36,11

2. Величка Йорданова Димитрова

3,00
от минимален 3,00

3

4,99
от минимален 4,00

5

33,93

3. Владимир Иванов Николов

3,80
от минимален 3,00

3

4,33
от минимален 4,00

5

33,04

4. Йорданка Димитрова Радева

3,00
от минимален 3,00

3

4,06
от минимален 4,00

5

29,29

 

Нора Момчева:______(п)_______                
Председател на конкурсната комисия

                                                                                                        Дата:  15.12.2020 г.