нашите сайтове english

Европейски дигитални граждани

Проект Европейски дигитални граждани цели да се намали дигиталното неравенство между европейските граждани, предвид техните умения, образование, възраст, местожителство и др. и вследствие на неравния достъп до технологии.

Европейски дигитални граждани

    Top