нашите сайтове english

Дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Десислава Борисова
dpborisova@varna.bg
Директор 506 052-820-508 508
ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА"        
  Началник отдел "Архитектура" 502 052-820-391 391
Боряна Божкова Гл. експерт "Архитектура" 503A 052-820-507 507
Кремена Манолова Гл. експерт "Част архитектурна" 503 052-820-256 256
Йоана Иванова Гл. експерт "Част архитектурна" 504 052-820-253 253
Женя Желева Изпълнител "Деловодител" 504 052-820-253 253
Галина Георгиева  Гл. специалист "Архитектура" 505 052-820-349 349
Гергана Железова Гл. експерт "Част конструктивна" 505 052-820-246 246
Димитър Ковачев Гл. експерт "Част конструктивна" 508 052-820-146 146
Станимира Алексиева-Николова Мл. експерт "Част конструктивна" 508 052-820-146 146
Ангелина Делкова-Аврамова Гл. експерт "Архитектура"  505 052-820-286 286
Илиян Парашкевов Ст. експерт "Архитектура" 508 052-820-517 517
Надежда Харизанова-Панталеева Гл. експерт "Ландшафтна архитектура" 509 052-820-165 165
ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"        
  Началник отдел 500 052-820-218 218
Кристиан Саралиев Гл. експерт "Градоустройство" 500 052-820-218 218
Милена Пенева Гл.специалист "Градоустройство" 500 052/820-218 218
Иглика Стамова Главен юрисконсулт 503A 052-820-507 507
Цветелина Калканджиева Ст. експерт "Градоустройство" 503A 052-820-512 512
Сиана Илиева Главен юрисконсулт 504 052-820-253 253
Златина Илиева Гл. експерт "Градоустройство" 504 052-820-238 238
Калина Керемидчиева Гл. специалист  "ОУП" 506 052-820-236 236
Симеон Симеонов Гл. експерт "Градоустройство" 508 052-820-517 517
Марта Виденова Гл. експерт "Градоустройство" 608 052-820-151 151
ОТДЕЛ "КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"        
Валентина Вълчева Началник отдел 606 052-820-539 539
Стефан Манзурски Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 606 052-820-221 221
Антоанета Стоянова Гл. специалист "Кадастър" 601 052-820-278 278
Елена Бояджиева Ст. експерт "Кадастрални и регулационни изменения" 601 052-820-135 278
Виктор Колев Гл. експерт "Кадастър и регулация" 601 052-820-278 278
Дора Дякова Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 601 052-820-278 278

Ивета Гьонова Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 601 052-820-135 135
Валя Илиева Гл. специалист "Подземен кадастър" 607 052-820-145 145
Явор Цветков Гл. експерт "Регулация" 607 052-820-282 282
Шена Хаджиева Гл. експерт "К и Р" 608 052-820-284 284
ОТДЕЛ "НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО"        
Мария Петрова - Минчева Началник отдел бул. "Съборни" №19А 052-803-641  
Галя Никова Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 502 052-820-391 391
Белица Паунова Гл. експерт "Недвижимо културно наследство" бул. "Съборни" № 19А 052-803-641  
Милена Минева Главен юрисконсулт бул. "Съборни" № 19А 052-803-853  
Галина Чернаева-Гонова Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част конструктивна" бул. "Съборни" № 19А 052-803-641  
Валентина Ганева Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 503 052-820-256 256
Йовка Желязкова-Христова Мл. експерт "Недвижимо културно наследство-част архитектурна" 504 052-820-253 253
Top