нашите сайтове english

Дирекция "Управление на собствеността"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Юлиана Кожухарова
yukozhuharova@varna.bg
Директор 710 052-820-244 244
Симона Маринова Ст. експерт УС 710 052-820-244 244
ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ И МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"
Теодора Добрева Началник отдел "СМО" 709 052-820-318 318
Бранимир Пулев Гл. експерт "Управление на собствеността" 708 052-820-162 162
Диляна Вълкова Ст. експерт "Управление на собствеността" 708 052-820-122 122
Румяна Василева Изпълнител "Домакин" склад 052-820-317 317
Силвия Колева Изпълнител "Домакин" склад 052-820-272 272
Милена Вълчанова Ръководител звено ПДСО 708 052-820-122 122
Станка Пантелеева Гл. специалист "Почивно дело и социален отдих"   052-820-860  
  Хигиенисти І ет. 052-820-373 373
ОТДЕЛ "ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ППО"

Илиян Вълков

Началник отдел"ТПЕ и ППО" 709 052-820-235 235
Георги Тенев Гл. инспектор ЕБ на АПГ 708    
Светломир Калчев Гл. експерт "Поддръжка, експлоатация и ремонт на съоръженията" 708 052-820-175 175
Катя Ненчева Гл. инспектор "БРС" 708 052-820-160 160
Владимир Петров Изпълнител "Ел.техник" Пленарна зала 052-820-377 377
Росен Михайлов Изпълнител "Ел.техник"   052-820-394 394
Ренета Чалъкова Изпълнител "Оператор-свързочна техника" АТЦ 052-820-300 300
Евгени Торбаров Изпълнител "Огняр"   052-820-347 347
Милан Миланов Изпълнител "Огняр"   052-820-347 347
Георги Георгиев Изпълнител "Диспечиране и снабдяване на гаража на Община Варна"   052-820-348 251, 348
Илия Радев Изпълнител "Поддръжка"      
Добрин Костов Изпълнител "Поддръжка"   052-820-394 394
  Изпълнител  "Шофьор"   052-820-251      251;  348
Top