нашите сайтове english

Дирекция "Управление на човешките ресурси и административни услуги"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Красимира Кузманова 
krkuzmanova@varna.bg
Директор 408 052-820-120 120
ОТДЕЛ "УПР-Е НА ЧОВ. РЕСУРСИ И ВЪТРЕШЕН АДМИНИСТР. КОНТРОЛ"        
Невена Клюнкова
nklyunkova@varna.bg
Началник отдел 404 052-820-263 263
Мариана Шаркова
msharkova@varna.bg
Гл. експерт "Чов. ресурси" 407 052-820-213 213
Галена Семова Гл. експерт "Човешки ресурси" 407 052-820-213 213
Гергана Беделева
gbedeleva@varna.bg
Гл. експерт "ТРЗ" 405 052-820-704 369
Зорница Велинова
zvelinova@varna.bg
Гл. експерт "ТРЗ" 405 052-820-704 369
Ирина Нинова Гл. инспектор "ВАК" 404 052-820-263  263
Стелияна Василева Ст. инспектор "ВАК" 407 052-820-294 294
Магдалена Георгиева
mggeorgieva@varna.bg
Гл. експерт "ЗБУТ" 409 052-820-323 323
Дора Кръстева Гл. експерт "Човешки ресурси"" 409 052-820-171 171
Петранка Димова
pdimova@varna.bg
Гл. специалист "Човешки ресурси" 406 052-820-511 511

Мара Спирова
mspirova@varna.bg

Гл. специалист "Човешки ресурси" 406 052-820-511 511
Емилия Преспарова Ст. експерт "Адм. и техн.осигуряване" І ет. 052-820-505 229, 505
ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ"        
Жинела Желязкова
jjelyazkova@varna.bg
Началник отдел 408 052-820-364 364
Валентина Миленкова
vmilenkova@varna.bg
Гл. експерт "АУ" 406 052-820-184 184
Виолета Петрова Гл. специалист "АО" 102 052-820-397 202
Недялка Николова
nednikolova@varna.bg
Гл. специалист "Деловодител" 102 052-820-397 202
Магдалена Стефанова
msstefanova@varna.bg
Гл. специалист "Деловодител" 102 052-820-397 202
Марияна Парушева Ст. експерт "АО" 102 052-820-397 202
Анета Стаменова Гл. специалист "Деловодител" 102 052-820-397 202
Красимира Стефанова Ст. специалист "Деловодител" 102 052-820-397 202
Станка Борисова Гл. специалист "Деловодител" 102 052-820-397 202
Мариета Димитрова Ст.експерт "АО" 102 052-820-397 397
Десислава Вълчева Ст.специалист "Деловодител" 102 052-820-397 202
Мая Иванова Гл. експерт "АО" І ет. 052-820-332 332
Яна Станчева Гл. експерт "АО" І ет. 052-820-332 332
Галина Делева Ст. експерт "АО" І ет. 052-820-332 332
Полина Палюшева Ст. експерт "АО" І ет. 052-820-332 332
Боряна Соколова Мл. експерт "АО" І ет. 052-820-291 291
Даниела Чучуганова Ст. експерт "АО" І ет. 052-820-285 285
Таня Кертикова Ст. експерт "АО" І ет. 052-820-285 285
Петя Горановска Мл. експерт"АО" І ет. 052-820-332 332
Анелия Митева Мл. експерт"АО" І ет. 052-820-332 332
Христина Олянова Гл. специалист "АО" І ет. 052-820-285 285
Димка Петрова Гл. специалист "АО" І ет. 052-820-285 285
Десислава Кръстева Ст. експерт "АО" І ет. 052-820-332 332
Десислава Тодорова Ст. експерт "АО" І ет. 052-820-285 285
Надежда Христова Гл. експерт "Техн. архив" І ет. 052-820-505 229, 505
Катя Георгиева Гл. специалист "Архив" І ет. 052-820-505 229, 505
Красимира Петрова Гл. специалист "Архив" І ет. 052-820-505 229, 505
Силвия Лазарова Гл. специалист "Архив" І ет. 052-820-505 229, 505
Йордан Симеонов Изпълнител "Куриер" 102 052-820-397 202