нашите сайтове english

Дирекция "Правно-нормативно обслужване"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен

Светла Маринова
snmarinova@varna.bg

Директор 1005 052-820-367 367
Нели Тодорова  Ст. специалист "Деловодител" 1006 052-820-118 118
Христина Маноилова Гл. експерт "Съдебни преписки и дела" 1006 052-820-289 289
Божидар Бойчевски Старши юрисконсулт 1013 052-820-174 174
Мая Шопова Главен юрисконсулт ет.15 052-820-535 535
Ралица Славова-Георгиева Главен юрисконсулт 1010 052-820-173 173
Стоян Ненчев Главен юрисконсулт 1010 052-820-148 148
Звездица Патаре Главен юрисконсулт 1010 052-820-148 148
Димитър Кискинов Главен юрисконсулт 1011 052-820-299 299
Мария Димова Главен юрисконсулт 1011 052-820-299 299
Галина Петрова Старши юрисконсулт 1011 052-820-198 198
Силвия Йоргакиева Юрисконсулт 1013 052-820-350 350
Стела Докова Юрисконсулт 1013 052-820-350 350
Лора Гоцева Юрисконсулт 1011 052-820-518 518
Top