нашите сайтове english

Дирекция "Финансово-стопански дейности"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Галина Строгова
gstrogova@varna.bg
Директор 805 052-820-215 215
ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"
Галя Влаева Началник отдел 809 052-820-820 342
Мариана Сотирова Старши счетоводител 809 052-820-820 342
Дора Николаева Старши счетоводител 803 052-820-708 275
Деница Шалева Старши счетоводител 803 052-820-275 275
Христина Боевска-Пенова Старши счетоводител 803 052-820-275 275
Татяна  Янчева Старши счетоводител 803 052-820-708 275
Велина Великова Старши счетоводител 804 052-820-105 105
Йорданка Генкова Старши счетоводител 804 052-820-219 219
Ралица Славчева Счетоводител 804 052-820-219 219
Светла Колева Старши счетоводител 806 052-820-384 384
Теодора Тодорова Старши счетоводител 806 052-820-384 384
Ирена Димитрова Старши счетоводител 806 052-820-384 384
Николина Димитрова Старши счетоводител 807 052-820-297 297
Красимира Якимова Старши счетоводител 807 052-820-297 297
Кремена Дончева Старши счетоводител 808 052-820-712 242
Илиана  Русева Старши счетоводител 808 052-820-242 242
Полина Костова Счетоводител 808 052-820-242 242
Иванка Томова Старши счетоводител 811 A 052-820-287 287
Пламена Драганова Старши счетоводител 811 А 052-820-522 522
Лилия Кирилова Старши счетоводител І ет 052-820-292 292
Стела Попова Старши счетоводител І ет 052-820-341 341
Нели Стоянова Старши счетоводител бул. "Съборни" 19А    
Снежанка Иванова Изпълнител "Инкасатор такси"- "Обреди"ЕООД      
Top