нашите сайтове english

Декларации от № 301 до № 450

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна Дирекция длъжност дата Декларация за имущество и интереси
301   Валентин Цвятков Пранджев   СД Гл. инспектор "Социални дейности  и жилищно настаняване" 30.4.2020  
302   Надежда Бориславова Владимирова   КДР Счетоводител "Контрол по СФУК" 30.4.2020  
303   Силвия Янкова Кандемир   ИИБ Гл. експерт "Управление на шум и атмосфера" 30.4.2020  
304   Мануела Владимирова Василева   Превенции Старши счетоводител  30.4.2020  
305   Стелияна Димитрова Маринова   ВК Началник на отдел 30.4.2020  
306   Калушка Валентинова Жечева   ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 30.4.2020  
307   Васил Славчов Копанаров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 30.4.2020  
308   Василена Бисерова Николова   Превенции Мл. експерт "Превантивни кампании и проекти" 30.4.2020  
309   Петя Йорданова Любчева   Превенции Ст. експерт "Превантивно информационен център" 30.4.2020  
310   Мариета Йорданова Йорданова    КДР Гл. експерт "Фонд "Култура""  30.4.2020  
311   Десислава Владимирова Даскалова   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 30.4.2020  
312   Десислава Димитрова Иванова   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 30.4.2020  
313   Силвия Ненчева Найденова   АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 30.4.2020  
314   Олег Ангелов Колев   ИИБ Гл. eксперт "Свлачища и укрепване на територии"   30.4.2020  
315   Анастасия Маринова Георгиева   Здравеопазване Директор "Здравеопазване" 30.4.2020  
316   Мария Георгиева Колева   ИИБ Гл. експерт "Управление на отпадъците" 30.4.2020  
317   Тодорка Маринова Георгиева   ИИБ Гл. експерт "Регистрация строежи" 30.4.2020  
318   Михаила Иванова Иванова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 30.4.2020  
319   Николай Дамянов Дамянов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 30.4.2020  
320   Мариана Пейчева Сотирова   ФСД Старши счетоводител 30.4.2020  
321   Катя Петрова Григорова   ДГ№1"Светулка" Директор 30.4.2020  
322   Елена Колева Христова   ОМД Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 4.5.2020  
323   Димитричка Нанкова Великова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 4.5.2020  
324   Драгомир Николов Бакалов   ДГ№17"Петър Берон" Директор 4.5.2020  
325   Светлана Кирова Игнатова-Бойчева   ОМД Гл. експерт "Училища" 4.5.2020  
326   Цветелина Георгиева Станчева   ОСИСД Ст. експерт "Разпореждане с ОС" 4.5.2020  
327   Христина Йорданова Христова     МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 4.5.2020  
328   Ивайло Божидаров Иванов   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 4.5.2020  
329   Стоян Георгиев Веселинов   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 4.5.2020  
330   София Георгиева Колева   ОСИСД Гл. експерт "Търгове и конкурси по ЗОС" 4.5.2020  
331   Елена Димитрова Петрова   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 4.5.2020  
332   Веселина Орлинова Златева   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 4.5.2020  
333   Ваня Илиева Стоева   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 4.5.2020  
334   Станимира Сашева Алексиева   АГУП Мл. експерт "Част конструктивна" 4.5.2020  
335   Илиян Христов Парашкевов   АГУП Ст. експерт "Архитектура" 4.5.2020  
336   Росица Пенчева Николова   Превенции Ст. експерт "Превантивни програми" 4.5.2020  
337   Бисерка Младенова Алексиева   Превенции Гл. експерт "Програмен мениджър по превенция на ХИВ/СПИН" 4.5.2020  
338   Албена Стефанова Василева   ДГ№24"Детско градче" Директор 4.5.2020  
339   Радка Иванова Тодорова   ОМД Началник на отдел 4.5.2020  
340   Елисавета Димитрова Андонова   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 4.5.2020  
341   Мирослав Росенов Димитров   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 4.5.2020  
342   Стефан  Атанасов Савов   ФиБ Началник на отдел КБП 5.5.2020  
343   Димитър Светломиров Николов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 5.5.2020  
344   Диляна Иванова Несторова     СД Гл. експерт "Социални дейности" 5.5.2020  
345   Ивелина Атанасова Дюлгерова   СД Ст. експерт "Социална дейност" 5.5.2020  
346   Христина Атанасова Манева   СД Гл. експерт "Рехабилитация" 5.5.2020  
347   Йордан Ангелов Гаджев    КДР Гл. експерт "Празници и религиозни общности" 5.5.2020  
348   Григор Валентинов Уруков   ИИБ Мл. експерт "Регистри зелена система и благоустрояване" 5.5.2020  
349   Елия Христова Николова   ДГ№49"Боров кът" Директор 5.5.2020  
350   Росица Тинчева Христова-Борисова   ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 5.5.2020  
351   Георги Димитров Стоянов   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 5.5.2020  
352   Николай Бориславов Стефанов   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 5.5.2020  
353   Мария Иванова Въртигорова    УСКОР Началник на сектор 5.5.2020  
354   Димитър Тодоров Ковачев   АГУП Гл. експерт "Част конструктивна" 5.5.2020  
355   Диляна Костова Костова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 5.5.2020  
356   Севдалина Атанасова Добрева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 5.5.2020  
357   Ирина Вълчева Коевчинова   Здравеопазване Гл. експерт ТРЗ 5.5.2020  
358   Бисерка Янева   ДГ№30"Синчец" Директор 5.5.2020  
359   Евгения Пейчева Иванова   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  5.5.2020  
360   Боряна Петкова Георгиева   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  5.5.2020  
361   Мариана Асенова Митева   ОМД Гл. експерт "Младежки сцени и фестивали" 5.5.2020  
362   Данка Димитрова Митрушева   Превенции Мл. експерт "Превантивно информационен център" 5.5.2020  
363   Христина Тодорова Боевска-Пенова   ФСД Старши счетоводител 5.5.2020  
364   Пламена Димитрова Тодорова   КДР Гл. експерт "Духовност и етноси" 5.5.2020  
365   Радостина Иванова Ганева     Гл. експерт "Младежки дейности" 5.5.2020  
366   Лидия Михова Кънчева   ДГ№20"Бриз" Директор 5.5.2020  
367   Лидия Петкова Димитрова   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  5.5.2020  
368   Мария Цветелинова Стоянова   ФСД Счетоводител 5.5.2020  
369   Маргарита Кирилова Минчева   ФСД Старши счетоводител 5.5.2020  
370   Силвия Цонева Коева    ОСИСД Ст. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 5.5.2020  
371   Галина Бойкова Строгова   ФСД Директор 5.5.2020  
372   Мара Стаматова Спирова    УЧРАУ Гл. специалист "Човешки ресурси" 5.5.2020  
373   Мария Росенова Иванова   КДР Ст. експерт "Музикални фестивали" -  0.5 бр. 5.5.2020  
374   Виктория Георгиева Ванева-Димитрова   ДГ№45"Морски свят" Директор 5.5.2020  
375   Петя Крумова Атанасова   Превенции Гл. експерт "Училищна превенция" 5.5.2020  
376   Даниела Панчева Ковчазова   ОСИСД Гл. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 5.5.2020  
377   Христинка Маринова Стоянова   ОСИСД Гл. специалист "Издирване и завземане на ОС" 5.5.2020  
378   Ивелина Георгиева Цонева   ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 5.5.2020  
379   Елена Георгиева Кенарова   ОМД Началник на отдел Образование 5.5.2020  
380   Красимир Рачев Рачев   УСКОР Началник на отдел "Видеонаблюдение" 5.5.2020  
381   Виктория Максимова Лилова   ИАО Мл. експерт "Гражданско състояние" 5.5.2020  
382   Рая Николова Караниколова   УСКОР Старши инспектор "Контрол и регистрация" 7.5.2020  
383   Анна Стефанова Колева   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 7.5.2020  
384   Силвия Андреева Калинчева   Детска ясла №3 ,,Зайо Байо’’ Директор 7.5.2020  
385   Дарина Матеева Стоянова   Домашен социален патронаж Управител 7.5.2020  
386   Камелия Иванова Стоянова   УСКОР Гл. експерт "Планиране, превантивни дейности и доброволни формирования" 7.5.2020  
387   Павлина Жекова Димова   ФиБ Гл. инспектор "Общински ООД" 7.5.2020  
388   Дарина Тодорова Йотовска   ФиБ Гл. инспектор "Контрол собствени приходи"  7.5.2020  
389   Маргарита Георгиева Василева-Николова   Хранителен комплекс Гл. счетоводител 7.5.2020  
390   Димитър Трифонов Георгиев   Хранителен комплекс Старши счетоводител 7.5.2020  
391   Стоянка Паскова Малчева    Хранителен комплекс Счетоводител-касиер 7.5.2020  
392   Николай Петров Колев   Хранителен комплекс Управител 7.5.2020  
393   Петранка Дойчева Атанасова    Хранителен комплекс Заместник управител 7.5.2020  
394   Лилия Иванова Христова-Стоилова   КДР Старши счетоводител  7.5.2020  
395   Лилия Кирилова Христова   ОМД Директор 7.5.2020  
396   Силвия Неделчева Йоргакиева    ПНО Юрисконсулт 7.5.2020  
397   Лора Иванова Гоцева   ПНО Юрисконсулт 7.5.2020  
398   Камелия Кънчева Месчиян   Детска ясла №11 ,,Иглика’’ Директор 7.5.2020  
399   Милена Кръстева Косева   ДГ№7"А.С.Пушкин" Директор 7.5.2020  
400   Лиляна Господинова Стефанова   МД Гл. експерт "Информационни системи и база данни" 7.5.2020  
401   Миглена Минкова Щерева   МД Главен юрисконсулт 7.5.2020  
402   Стиляна Иванова Радева   ДГ№50"Зорница" Директор 7.5.2020  
403   Галина Анчева Георгиева   АГУП Гл. специалист "Архитектура" 7.5.2020  
404   Илиян Михайлов Вълков   УС  Началник на отдел ИТПЕ и ППО 7.5.2020  
405   Купен Стоянов Пашов   ИИБ Гл.експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 7.5.2020  
406   Ангелина Гочева Маркова   ИИБ Ст. експерт "Управление на екологични проекти"   7.5.2020  
407   Станислав Светлев Стилянов   КК Началник на отдел ПМС 7.5.2020  
408   Розалина Донкова Димитрова   КК Директор 7.5.2020  
409   Мария Людмилова Бадинова   КК Гл. експерт "Връзки с обществеността" 7.5.2020  
410   Саша Савова Панайотова   ФСД Старши счетоводител 7.5.2020  
411   Милена Руменова Недялкова   ФиБ Гл. инспектор "Контрол собствени приходи"  7.5.2020  
412   Иванка Дойчева Томова   ФСД Старши счетоводител 7.5.2020  
413   Димка Кирова Петрова   УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 8.5.2020  
414   Христина Руменова Олянова   УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 8.5.2020  
415   Ана Стаматова Василева 415/12.05.2020 КОБС Гл. експерт "Административно и техническо осигуряване" 8.5.2020  
416   Милена Владимирова Вълчанова   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 8.5.2020  
417   Галя Господинова Георгиева    КОБС Началник на отдел 8.5.2020  
418   Галя Миткова Моева-Петкова   КОБС Гл. експерт "Връзки с обществеността" 8.5.2020  
419   Мая Василева Иванова   УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 8.5.2020  
420   Жоро Тодоров Георгиев   УСКОР Началник на отдел 8.5.2020  
421   Симона Валентинова Велчева   ИИБ Мл. експерт КБД 8.5.2020  
422   Гюлшен Арунова Акифова    КС Инспектор "Контрол и санкции" 8.5.2020  
423   Валентина Стефанова Вълчева   АГУП Началник на отдел 8.5.2020  
424   Щеринка Атанасова Джамбазова   ОМД Счетоводител 8.5.2020  
425   Жасмина Петрова Василева   Детска ясла №13 ,,Русалка’’ Директор 8.5.2020  
426   Елена Стефанова Иванова   ДГ№13"Мир" Директор 8.5.2020  
427   Калина Йорданова Банкова   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 8.5.2020  
428   Надежда Илкова Иванова   ДГ№19"Славейче" Директор 8.5.2020  
429   Велина Станчева Велинова   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 8.5.2020  
430   Мирела Христова Донкова     КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 8.5.2020  
431   Красимира Михайлова Йорданова   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 8.5.2020  
432   Йорданка Илиева Бонева   ОП КДХ Главен счетоводител 8.5.2020  
433   Нели Йорданова Тодорова   ПНО Ст. специалист "Деловодител" 8.5.2020  
434   Светлана Христова Иванова   ОМД Старши счетоводител 8.5.2020  
435   Анета Евтимова Маджарова   ОМД Главен счетоводител 8.5.2020  
436   Пламена Тенкова Чолакова   ИИБ Ст. инспектор "Контрол водовземане на минерални води и съоръжения" 8.5.2020  
437   Борислав Петев Валериев   ИАО Директор 8.5.2020  
438   Рада Филипова Николова   ДГ№15"Гълъбче" Директор 8.5.2020  
439   Пламена Панчева Нанкова   КС Юрисконсулт 8.5.2020  
440   Светла Николова Маринова   ПНО Главен юрисконсулт 8.5.2020  
441   Мария Христова Върбанчева   ОМД Гл. експерт "Финанси" 8.5.2020  
442   Сийка Живкова Лефтерова   ДГ№10"Карамфилче" Директор 8.5.2020  
443   Елена Йорданова Софрониева   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 8.5.2020  
444   Иво Божидаров Кутев   ИИБ Гл. eксперт КБД 8.5.2020  
445   Параскев Велчев Кузманов   УСКОР Гл. експерт "Планиране, подготовка и обучение на населението" 8.5.2020  
446   Ирена Димитрова Димитрова   КДР Ст. експерт "Културни програми и проекти" 8.5.2020  
447   Евгения Пенчева Митева   ИИБ Гл. специалист "Благоустрояване"  8.5.2020  
448   Гергана Георгиева Чобанова-Дучева   ИИБ Гл. специалист "Благоустрояване"  8.5.2020  
449   Снежина Николова Власова   ИИБ Гл. експерт "Предпроектни проучвания общински инфраструктурни обекти" 8.5.2020  
450   Диляна Маринова Енчева   УС Старши експерт "Управление на собствеността" 8.5.2020  
    Top