нашите сайтове english

Декларации от № 151 до № 300

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна Дирекция длъжност дата Декларация за имущество и интереси
151   Александра Георгиева Стойчева   КОБС Мл. експерт "Канцелария на Общински съвет" 13.4.2020  
152   Гиновева Недкова Стоянова   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 14.4.2020  
153   Татяна Веселинова Ташева   МД Гл. инспектор "Туристически данък" 14.4.2020  
154   Лазарина Георгиева Тунева     МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 14.4.2020  
155   Даниела Стоянова Петрова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 14.4.2020  
156   Калина Георгиева Борисова    МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 14.4.2020  
157   Светла Георгиева Чобанова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 14.4.2020  
158   Марина Ивова Илиева     МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 14.4.2020  
159   Виолета Стоянова Дюлгерова - Маринова     МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 14.4.2020  
160   Цветелина Недкова Борисова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 14.4.2020  
161   Доброслав Николов Дойчев   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 14.4.2020  
162   Ирина Желязкова Ангелова   ИАО Гл. експерт "Гражданско състояние" 14.4.2020  
163   Надя Михайлова Михайлова    ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 14.4.2020  
164   Маргарита Златева Недялкова   ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 14.4.2020  
165   Кремена Йорданова Йорданова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 14.4.2020  
166   Мариела Янкова Атанасова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 14.4.2020  
167   Емилия Дякова Генова   ИИБ Началник на отдел 14.4.2020  
168   Гергана Стоянова Железова    АГУП Гл. експерт "Част конструктивна" 14.4.2020  
169   Татяна Нейчева Георгиева   ТИЦ Главен експерт "Туристическа дейност" 15.4.2020  
170   Павлина Желязкова Герчева   ТИЦ Главен експерт "Туристическа дейност" 15.4.2020  
171   Станислава Златилова Маринова   ТИЦ Старши експерт "Публична информация" 15.4.2020  
172   Николай Каменов Калчев   ТИЦ Старши експерт "Туристическа дейност" 15.4.2020  
173   Светломира Петрова Димитрова   ОСИСД Гл. експерт "Реклама" 15.4.2020  
174   Митко Георгиев Димитров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 15.4.2020  
175   Христо Юриев Станчев   ИАО Гл. експерт "Информационна и мрежова сигурност" 15.4.2020  
176   Мартина Петрова Маркова-Янева    Превенции Гл. експерт "Координация на национални превантивни програми в ОВ" 15.4.2020  
177   Десислава Ангелова Михова   ТИЦ Главен експерт "Публична информация" 15.4.2020  
178   Димитрина Петрова Димитрова   ИАО Началник на сектор ГС 15.4.2020  
179 11 Георги Петров Цеков   УСКОР инспектор КТД 16.4.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
180 8 Деница Росенова Сърбова   ПНО Юрисконсулт 16.4.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
181   Недялка Драганова Николова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 16.4.2020  
182   Росен Цветанов Стаменов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 16.4.2020  
183   Анета Дончева Стаменова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 16.4.2020  
184   Марин Петров Даскалов   УЧРАУ Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 16.4.2020  
185   Маргарита Иванова Георгиева   Детска ясла №4 ,,Приказен свят’’ Директор 16.4.2020  
186   Светлана Златева Коева   Превенции Директор 16.4.2020  
187   Таня Богомилова Атанасова    Превенции Гл. експерт "Превенции" 16.4.2020  
188   Мирослава Стефчева Иванова    МД Гл. инспектор "Туристически данък" 16.4.2020  
189   Нора Стефанова Момчева   секретар Секретар 16.4.2020  
190   Евгени Георгиев Орманлиев   ОСИСД Началник на отдел 21.4.2020  
191   Нела Спасова Паскалева   ОСИСД Гл. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 21.4.2020  
192   Галя Живкова Никова   АГУП Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 21.4.2020  
193   Монка Недкова Николова   ЦЛРП ОДК Директор 21.4.2020  
194   Алекси Иванов Алексиев   ПД Ръководител звено 21.4.2020  
195   Димитричка Георгиева Момчилова   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 21.4.2020  
196   Аршагуи Дикран Киркорова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 21.4.2020  
197   Елка Стоянова Дойчева   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 21.4.2020  
198   Емилия Неделчева Венкова-Преспарова   УЧРАУ Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 21.4.2020  
199   Стефана Кръстева Димитрова-Делева   ИИБ Гл. експерт "Устройствени планове и регионални програми" 21.4.2020  
200   Валентин Николов Байчев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 22.4.2020  
201   Йовка Иванова Илиева   ОСИСД Гл. експерт "Реклама" 22.4.2020  
202   Снежинка Панайотова Карамфилова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 22.4.2020  
203   Тонко Николов Тонков   УСКОР Гл. специалист "Екологичен контрол и опазване на реда" 22.4.2020  
204   Йорданка Милкова Тонкова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 22.4.2020  
205   Зеррин Метинова Шуаибова   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 22.4.2020  
206   Кристина Стоянова Демирова   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 22.4.2020  
207   Миглена Станчева Тръпкова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 22.4.2020  
208   Веселин Александров Икономов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 22.4.2020  
209   Силвия Божилова Николова   ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 22.4.2020  
210   Дора Желязкова Петрова   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 22.4.2020  
211   Таня Николова Кертикова   УСКОР Ст. експерт "Административно обслужване" 22.4.2020  
212   Петранка Желева Николова   ДГ№21"Калина Малина" Директор 22.4.2020  
213   Виолета Петрова Василева    ФСД Старши счетоводител 22.4.2020  
214   Елена Николова Гаданчева   ДГ№14"Дружба" Директор 22.4.2020  
215   Крум Ламбов Стефанов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 22.4.2020  
216   Яни Филчев Филчев     УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 23.4.2020  
217   Живко Атанасов Стамболов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 23.4.2020  
218   Атанас Иванов Греков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 23.4.2020  
219   Лъчезар Петков Керанков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 23.4.2020  
220   Неделчо Димов Неделчев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 23.4.2020  
221   Нели Николова Йотовска   ФиБ Началник на отдел 23.4.2020  
222   Сибила Евгениева Марчева   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 23.4.2020  
223   Румен Василев Пейчев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 23.4.2020  
224   Невена Манолова Кирова   ИИБ Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 24.4.2020  
225   Невин Али Басри   УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 24.4.2020  
226   Светлана Стойчева Цанева   ПНО Главен юрисконсулт 24.4.2020  
227 12 Стефан Петров Петров   ИИБ Гл. експерт ВиК 24.4.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
228   Славка Георгиева Павлова   ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 24.4.2020  
229   Теодора Петрова Атанасова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 24.4.2020  
230   Никола Аврамов Колев   УСКОР Гл. експерт "Отбранително мобилизационна подготовка" 24.4.2020  
231   Надежда Христова Кирчева-Христова   УСКОР Гл. експерт "Технически архив" 24.4.2020  
232   Красимира Николова Петрова    УЧРАУ Гл. специалист "Архив"      24.4.2020  
233   Петър Атанасов Петров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 24.4.2020  
234   Катя Георгиева Георгиева   УЧРАУ Гл. специалист "Архив"      24.4.2020  
235   Галена Иванова Семова   УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 24.4.2020  
236   Дияна Георгиева Йорданова   УЧРАУ Мл. експерт "Информационно и техническо осигуряване"  24.4.2020  
237   Димитър Василев Димитров   Превенции Главен експерт "Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора" 24.4.2020  
238   Стоян Тодоров Ненчев   ПНО Главен юрисконсулт 24.4.2020  
239   Илиан Свободинов Зарев   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 24.4.2020  
240   Петя Симеонова Симеонова   ОСИСД Ст. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 24.4.2020  
241   Илияна Русева Тимнева   Здравеопазване Началник на отдел Финанси и ТРЗ 24.4.2020  
242   Миглена Русева Георгиева     ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 24.4.2020  
243   Иванина Димитрова Чиколова   Туризъм Ст. експерт "Морска политика, маркетинг и анализи" 24.4.2020  
244   Ана Иванова Димитрова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 27.4.2020  
245   Ирина Христова Господинова-Попова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 27.4.2020  
246   Светлана Иванова Хараланова   ИИБ Ст. експерт "Озеленяване"   27.4.2020  
247   Антония Маринова Димитрова   ИИБ Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 27.4.2020  
248   Станчо Красимиров Станев   ИИБ Гл. експерт "Енергоснабдяване на общински обекти и улично осветление" 27.4.2020  
249   Стоянка Вълканова Недева   ИАО Гл. експерт "Локална база данни" 27.4.2020  
250   Веселина Здравкова Кунева   ИИБ Гл. специалист "Паспортизация строежи" 27.4.2020  
251   Зорница Лъчезарова Велинова    УЧРАУ Гл. експерт ТРЗ 27.4.2020  
252   Биляна Боянова Симеонова-Кесмева   ИАО Началник на сектор 27.4.2020  
253   Сиана Георгиева Илиева   АГУП Старши юрисконсулт 28.4.2020  
254   Атанас Мирев Караджов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 28.4.2020  
255   Тодор Петков Кундев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 28.4.2020  
256   Яна Станчева Станчева   УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 28.4.2020  
257   Мария Стоянова Димова    УЧРАУ Главен юрисконсулт 28.4.2020  
258   Веска Богданова Александрова - Иванова   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 28.4.2020  
259   Яна Пламенова Жекова    УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 28.4.2020  
260   Маринела Тодорова Маринова   ИИБ Ст. експерт "Озеленяване" 28.4.2020  
261   Миглена Тончева Златева   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 28.4.2020  
262   Петьо Радинов Петков   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 28.4.2020  
263   Милена Стефанова Иванова   УЧРАУ Ст. специалист "Техническо осигуряване" 28.4.2020  
264   Величка Георгиева Шабова   ФиБ Гл. инспектор "Контрол собствени приходи"  28.4.2020  
265   Дора Петкова Кръстева   УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 28.4.2020  
266   Жасмина Георгиева Янчева   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 28.4.2020  
267   Бояна Стефанова Станева    ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 28.4.2020  
268   Магдалена Добрева Братилова   ИИБ Гл. специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 28.4.2020  
269   Пламен Колев Кънчев   ИИБ Гл. експерт "Телекомуникации" 28.4.2020  
270   Галина Георгиева Делева    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 28.4.2020  
271   Десислава Ангелова Тодорова    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 28.4.2020  
272   Полина Николаева Палюшева   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 28.4.2020  
273   Анелия Добринова Митева   УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 28.4.2020  
274   Боряна Крумова Соколова   УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 28.4.2020  
275   Кремена Георгиева Недева   УЧРАУ Ст. инспектор "Контрол жалби" 28.4.2020  
276   Петранка Добрева Димова 13.5.2020 УЧРАУ Гл. специалист "Човешки ресурси" 29.4.2020  
277   Валентина Райкова Жекова    ИАО Гл. специалист "Актосъставяне"  29.4.2020  
278   Дарина Иванова Неделчева   ИАО Мл. експерт "Актосъставяне"  29.4.2020  
279   Събина Недева Атанасова   Превенции Старши счетоводител 29.4.2020  
280   Антония Костадинова Димитрова   ОСИСД Гл. експерт "Издирване, актуване и деактуване на ОС" 29.4.2020  
281   Косю Янакиев Янакиев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 29.4.2020  
282   Анастас Димитров Дяков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 29.4.2020  
283   Мариана Петрова Шаркова     УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 29.4.2020  
284   Елеонора Володиева Павлова    ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 29.4.2020  
285   Димитрина Митова Гекова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 29.4.2020  
286   Христина Георгиева Маноилова   ПНО Гл. експерт "Съдебни преписки и дела" 29.4.2020  
287   Петко Стоянов Бойновски   ОСИСД Директор ОСИСД 29.4.2020  
288   Надежда Любенова Желязкова   Здравеопазване Гл. експерт "Осъществяване на здравна политика в ОВ" 29.4.2020  
289   Мая Делчева Попова   Превенции Главен счетоводител 29.4.2020  
290   Божидар Пламенов Бойчевски   ПНО Старши юрисконсулт 29.4.2020  
291   Антония Йовчева Пенева   КДР Директор 29.4.2020  
292   Стефан Демиров Стефанов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 29.4.2020  
293   Росица Димитрова Василева   ЕНОП Гл. експерт "Международни проекти и мониторинг" 29.4.2020  
294   Красимира Симеонова Дишева   МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 29.4.2020  
295   Жулиен Иванов Стефанов   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 29.4.2020  
296   Даниела Петрова Бранева   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  29.4.2020  
297   Пламена Любенова Гочева    ИАО Мл. експерт "Актосъставяне"  29.4.2020  
298   Тодорка Николова Петрова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 29.4.2020  
299   Валентин Радев Трифонов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 29.4.2020  
300   Красимира Тенева Стефанова   УЧРАУ Ст. специалист "Деловодител" 29.4.2020  
    Top