нашите сайтове english

Заповеди на кмета във връзка с Covid-19

Заповед № 2345/30.07.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1464/31.05.2021 г.

Заповед № 2344/30.07.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1463/31.05.2021 г.

Заповед № 1463/31.05.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 0204/28.01.2021 г.

Заповед № 1464/31.05.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1155/29.04.2021 г.

Заповед № 1155/29.04.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1014/09.04.2021 г.

Заповед № 1014/09.04.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 0908/01.04.2021 г.

Заповед № 0908/01.04.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 0745/19.03.2021 г.

Заповед № 0745/19.03.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповеди №№ 0205/28.01.2021 г. и 0510/01.03.2021 г.

Заповед № 0510/01.03.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 0205/28.01.2021 г.

Заповед № 0205/28.01.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 4526/21.12.2020 г.

Заповед № 0204/28.01.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 4298/27.11.2020 г.

Заповед № 4526/21.12.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 4299/27.11.2020 г.

Заповед № 4299/27.11.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 4076/16.11.2020 г.

Заповед № 4298/27.11.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 3739/22.10.2020 г.

Заповед № 4076/16.11.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 4055/12.11.2020 г.

Заповед № 4055/12.11.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 3815/28.10.2020 г.

Заповед № 3815/28.10.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 3744/23.10.2020 г.

Заповед № 3744/23.10.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 3513/30.09.2020 г.

Заповед № 3739/22.10.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 3512/30.09.2020 г.

Заповед № 3513/30.09.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 3202/01.09.2020 г.

Заповед № 3512/30.09.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 3201/01.09.2020 г.

Заповед № 3202/01.09.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 2801/06.08.2020 г.

Заповед № 3201/01.09.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 2768/03.08.2020 г.

Заповед № 2801/06.08.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 2769/03.08.2020 г.

Заповед № 2768/03.08.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 2571/16.07.2020 г.

Заповед № 2769/03.08.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 2572/16.07.2020 г.

Заповед № 2571/16.07.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 2347/02.07.2020 г.

Заповед № 2572/16.07.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 2521/13.07.2020 г.

Заповед № 2521/13.07.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 2482/09.07.2020 г.

Заповед № 2482/09.07.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 2348/02.07.2020 г.

Заповед № 2348/02.07.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 2235/23.06.2020 г. и Заповед № 2345/30.06.2020 г.

Заповед № 2347/02.07.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 2234/23.06.2020 г. и Заповед № 2344/30.06.2020 г.

Заповед № 2345/30.06.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 2235/23.06.2020 г.

Заповед № 2344/30.06.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 2234/23.06.2020 г.

Заповед № 2235/23.06.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 2014/15.06.2020 г.

Заповед № 2234/23.06.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 2013/15.06.2020 г.

Заповед № 2014/15.06.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1913/05.06.2020 г.

Заповед № 2013/15.06.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1659/14.05.2020 г.

Заповед № 1913/05.06.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1898/03.06.2020 г.

Заповед № 1898/03.06.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1886/01.06.2020 г.

Заповед № 1886/01.06.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1787/27.05.2020 г.

Заповед № 1787/27.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1764/22.05.2020 г.

Заповед № 1764/22.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1713/20.05.2020 г.

Заповед № 1713/20.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1704/19.05.2020 г.

Заповед № 1707/19.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с възстановяване дейността на общинските детски градини и детските градини с яслени групи, считано от 26.05.2020 г. 

Заповед № 1704/19.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1697/18.05.2020 г.

Заповед № 1700/19.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с възстановяване дейността на общинските детски ясли, считано от 26.05.2020 г.

Заповед № 1697/18.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1660/14.05.2020 г.

Заповед № 1660/14.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с т.III от Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването на РБ

Заповед № 1659/14.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки в администрацията на община Варна, считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г. 

Заповед № 1649/12.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение и допълнение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.

Заповед № 1647/11.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение и допълнение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.

Заповед № 1625/05.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение и допълнение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.

Заповед № 1624/05.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1065/16.03.2020 г.

Заповед № 1590/05.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1065/16.03.2020 г.

Заповед № 1585/04.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение и допълнение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.

Заповед № 1584/01.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1138/20.03.2020 г.

Заповед № 1583/01.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.

Заповед № 1566/29.04.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1129/19.03.2020 г.

Заповед № 1555/27.04.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1138/20.03.2020 г.

Заповед № 1528/24.04.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.

Заповед № 1486/15.04.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1462/11.04.2020 г.

Заповед № 1462/11.04.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с въвеждане на допълнителни мерки по отношение работата на кооперативните и фермерски пазари

Заповед № 1461/11.04.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с допълнение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.

Заповед № 1359/09.04.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка със създаването на организация за функционирането на кооперативните и  фермерските пазари

Заповед № 1340/07.04.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1129/19.03.2020 г.  и удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г. включително

Заповед № 1339/07.04.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1065/16.03.2020 г.  и удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г. включително

Заповед № 1338/07.04.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1062/13.03.2020 г.  и удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г. включително

Заповед № 1263/31.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1062/13.03.2020 г.

Заповед № 1218/30.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с допълнение на  Заповед № 1062/13.03.2020 г.

Заповед № 1214/27.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1129/19.03.2020 г.

Заповед № 1213/27.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1065/16.03.2020 г.

Заповед № 1195/26.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1062/13.03.2020 г. и удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително

Заповед № 1144/23.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с усложняващата се епидемична обстановка с разпространението на COVID-19

Заповед № 1138/20.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с усложняващата се епидемична обстановка с разпространението на COVID-19

Заповед № 1129/19.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за въвеждане на противоепидемични мерки до 29.03.2020 г. против разпространението на COVID-19

Заповед № 1065/16.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за въвеждане на противоепидемични мерки до 29.03.2020 г. против разпространението на COVID-19

Заповед № 1064/16.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1062/13.03.2020 г.

Заповед № 1063/14.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1062/13.03.2020 г. 

Заповед № 1062/13.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за въвеждане на противоепидемични мерки до 29.03.2020 г. против разпространението на COVID-19

Заповед № 1034/11.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за преустановяване учебните занятия в училищата на територията на община Варна, считано от 12.03.2020г. до 13.03.2020г., включително

Заповед № 0944/08.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за създавене на щаб за предприемане на мерки против разпространението на COVID-19

Заповед № 0943/08.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за предприемане на мерки против разпространението на COVID-19

Заповед № 0862/28.02.2020 г. на Кмета на Община Варна за въвеждане на препоръчителни мерки с цел намаляване на риска от възникване на заболяване от COVID-19

Top