Търсене

Информация за разпределение на делегираните средствата, получени по единни разходни стандарти и формули през 2016 г. по разпоредители от функция „Образование" (в изпълнение на чл. 48, ал. 1 от Постановление № 380 на Министерски съвет от 29.12.2015 г.)