Търсене

Заповед № 0463/15.02.2016 г. на Кмета на Община Варна за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти през 2016 г.