Търсене

Информация за изпълнението на приходите и разходите по бюджета на община Варна към 30.06.2015 г.