Търсене

Годишен финансов отчет на Община Варна за 2013 г.

Съдържание:


1. Входяща регистрация в Сметна палата
2. Информация за изпълнението на бюджета на община Варна за 2013 г.
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета
4. Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове
5. Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
6. Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд
7. Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие"

Изтегли документи

Помощ?