Търсене

Информация за изпълнението на приходите и разходите по бюджета на община Варна за периода 01.01.2015 г. - 31.03.2015 г.