Търсене
09 юни 2015

Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск - изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна