Търсене
Начало » Други

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

От 2015 г. стартира Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Тя ще е с хоризонт на действие 2 години и на 100 % финансирана от държавата.  Министерството на регионалното развитие е разработило информационна брошура , която указва кой може и как да кандидатства за включване в програмата, както и какви са задълженията на общините по осъществяването и.

     Важно е да се знае, че Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се отнася за всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ / едропанелно жилищно строителство; пакетно повдигнати плочи;и едроплощен кофраж /, в които има най – малко 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение . Необходимо е да се регистрира едно Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете. Вземането на решение за обновяване на сградата става с минимум 67% собственост на идеални части от общите части на сградата. Всички собственици трябва да декларират съгласие за реализиране на дейностите по сградата, както и да осигурят достъп до всички самостоятелни обекти в сградата.

      Мерките, които финансира  Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради са: конструктивно укрепване на сградата; обновяване на общите части на сградата; топлоизолация и подмяна на дограма; ремонт или подмяна на вътрешни инсталации  и / или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване в общите части; изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели; ремонт на електроинсталация в общите части; енергоефективни мерки в асансьорите. Още подробности, свързани с  Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради можете да откриете на сайта на Министерството на регионалното развитие и в специално разработената брошура.

На страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са публикувани утвърдените методическите указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата. 

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6148