Търсене

Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2007 – 2013 година