Търсене

Препис - извлечение на Решение № 1906 - 8 от Протокол № 37/19.12.2014 г. на Общински съвет – Варна