Търсене
Начало » Администрация

Декларации за конфликт на интереси на служителите в Община Варна

В изпълнение на разпоредбите на закона за защита на лични данни (ЗЗЛД), от декларациите е публикувана само частта, за която служителите са дали изрично писмено съгласие.