Търсене
Начало » Администрация
11 юли 2012

Справочна информация за районните администрации и администрациите на кметствата

 

КМЕТСТВО КАМЕНАР
Име, фамилия Длъжност телефон
Светослав Райков
kamenar@abv.bg
Кмет 671-323
Янна Венкова Технически сътрудник 671-055, 671 323
ф.671-350
Румяна Димитрова Главен експерт вътр.17
Йорданка Енчева "Главен счетоводител" вътр.20
Гьонюл Мехмед-Исмаилова Ст.специалист "ИАО“ вътр.14
Ваня Колева Гл.специалист "АПОН" вътр.15
Деяна Рачева Гл.специалист "Участъков техник" вътр.16
Розалина Янакиева Гл.специалист "Жилищно настаняване" вътр.18
Васил Христов Изпълнител "БКС" вътр.21
Михаил Иванов Изпълнител „Чистота“ вътр.21
Асен Янков Изпълнител „Озеленител“ вътр.21

Симеон Христов

Филип Асенов

Емил Иванов
 Изпълнител „Пазач“ вътр.21
Емил Стоянов Изпълнител „Поддръжка“ вътр.22КМЕТСТВО ЗВЕЗДИЦА
Име, фамилия Длъжност телефон
Станислава Христова
Кмет 052-820-662
Светлана Пенчева Ст. специалист "Гражданско състояние" 052-820-793
Боряна Йорданова Ст. специалист "Административни услуги" 052-820-793
Джени Нейкова Ст. експерт "Административно обслужване" 052-820-793
Станко Петков Ст. специалист "Екологичен конрол" 052-820-793
Стефка Павлова Ст. специалист "Екологичен конрол" 052-820-793
Надежда Фотева- Иванова Гл. експерт Участъков архитект 052-820-793
Андрей Иванов Ст. специалист "Участъков техник" 052-820-793
КМЕТСТВО КАЗАШКО
Име, фамилия Длъжност телефон
Гергана Петкова
kmetstvokazashko@abv.bg
Кмет т.052-820-664
ф.052-820-665
Наташа Колева ЕСГРАОН

  

КМЕТСТВО КОНСТАНТИНОВО
Име, фамилия Длъжност телефон
Марияна Полихронова Кмет 052/820-663;
0882661089
Секретар  
Валентина Димитрова ст. спец. "Поземлена реформа"  052/820-663;
052/820-799
Димитричка Калчева ст. спец. "Административно обслужване" 052/820-797
Нели Димитрова
km_Konstantinovo@abv.bg
ст. спец. "Поземлена реформа"  052/820-797
Галина Горанова
ggoranova@mail.bg
Ст.специалист "Геодезист"  052-820 797
Галина Томова Ст.специалист "Участъков техник"  052-820 797