Търсене
03 ноември 2014

Информация за изпълнението на приходите и разходите по бюджета на община Варна към 30.09.2014 г.