Търсене

Smart Ciber - система от карти, оценка на риска от тероризъм срещу инфраструктурни обекти при организирането на мащабни събития и митинги