Търсене
21 август 2014

Информация за изпълнението на приходите и разходите по бюджета на община Варна към 30.06.2014 г.